Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 

28 stycznia 2021 r.

Wyjaśnienie sprawy prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy prowadzącego Stację Kontroli Pojazdów w zakresie przeprowadzania badań technicznych, w tym funkcjonowania programu, obowiązujących dyspozycji prawnych, czasu przeprowadzania badania i prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 

Protokół z kontroli przedsiębiorcy prowadzącego Stację Kontroli Pojazdów  - czytaj pismo

Wyjaśnienie Stacji Kontroli Pojazdów  - czytaj pismo

Odpowiedź Urzędu Miasta  - czytaj pismo

 

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych


06 listopada 2020 r.

Pismo do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 października 2020 r. NR UC48

- czytaj pismo


27 października 2020 r.

  • Pismo do Premiera w sprawie roli Rzeczoznawców samochodowych w badaniach technicznych pojazdów

W związku z docierającymi do naszego Stowarzyszenia zapytaniami ze strony właścicieli stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów samochodowych w sprawie przeprowadzanych... - czytaj pismo

 

  • Pismo do Premiera w sprawie cofania uprawnień diagnostom samochodowym

Już wielokrotnie wskazywaliśmy, iż zasady cofania uprawnień diagnostom samochodowym określone w art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym są wyjątkowo niesprawiedliwe... - czytaj pismo

 

  • Pismo do Premiera w sprawie identyfikacji pojazdu

W związku z prowadzoną działalnością doradczą na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów dostrzegamy kolejny przepis, którego stosowanie może powodować frustracje wśród posiadaczy pojazdów oraz diagnostów samochodowych...  - czytaj pismo

 

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych


25 października 2020 r.

Podwyższenie cen określonych w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów - czytaj pismo

 


03 września 2020 r.

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do odpowiedzi na pismo w sprawie aplikacji mobilnej TAXI - czytaj odpowiedź i pismo

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych


 

20 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji mobilnej TAXI - czytaj odpowiedź i pismo

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych


 

04 sierpnia 2020 r.

Informacja Ministerstwa Infrastruktury w sprawie interpretacji przepisów odrośnie zakresu i rodzaju badania technicznego oraz pobranej opłaty za wykonanie badań technicznych pojazdu na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2020 r poz. 110 z późn. zm.) przeprowadzonego przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaleniem przez diagnostę cech nieuwzględnionych w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym.  - czytaj Pismo
 
Należy podkreślić, że podana informacja potwierdza przekazy podawane od wielu lat podczas seminariów organizowanych przez SITK RP O/Krosno.
 
Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych i na www.forumdiagnostow.pl 


 

03 lipca 2020 r.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów wraz z odpowiedzią w sprawie poświadczenia TDT - czytaj Pismo i odpowiedź

Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji mobilnej TAXI  - czytaj Pismo i odpowiedź

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 


 

13 maja 2020 r.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie tarczy antykryzysowej - ... zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia dyspozycji prawnej tj. interwału czasowego... - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 


21 marca 2020 r.

Pismo Starosty o udzielenie wyjaśnienia na złożony wniosek przez właściciela motocykla w sprawie wyznaczenia terminu następnego badania technicznego wraz z odpowiedzią.        czytaj więcej

Materiał prezentowany podczas seminariów w styczniu i lutym 2020 r.

 


13 sierpnia 2019 r.

Pismo z dnia 12-08-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatkowego badania technicznego po kolizji/wypadku - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 


12 sierpnia 2019 r.

Pismo z dnia 02-08-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie cofania uprawnień diagnostom samochodowym - czytaj Pismo

Pismo z dnia 17-07-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie urealnienia tabeli opłat za badania techniczne pojazdów - czytaj Pismo

 


03 lipca 2019 r.

Pismo z dnia 28-06-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie  - Demontaż atrybutów w pojeździe a wpisy w dowodach rejestracyjnych.  - czytaj Pismo

Polecam w szczególności organom rejestrującym pojazdy, które bez pozyskania stosownego potwierdzenia tj. zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów z wynikiem pozytywnym z przeprowadzonego badania technicznego, podejmują czynności administracyjne.


 

24 czerwca 2019 r.

Pismo z dnia 19-06-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie małych jednorzędowych tablic rejestracyjnych - czytaj Pismo

 

Pismo z dnia 14-06-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatkowych wpisów w adnotacjach urzędowych dowodów rejestracyjnych - czytaj Pismo

 


06 czerwca 2019 r.

W związku z otrzymaniem odpowiedzi z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na pismo z dnia 23 maja br. do Prezydenta RP informuję, że prace nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt zawarty w druku nr 3451) nie zostały jeszcze zakończone. W dniu 24 maja br. Senat wniósł poprawki do ustawy. Poprawka nr 25 porządkuje numerację jednostek redakcyjnych zawartych w Kodeksie karnym. 

czytaj Uchwałę Senatu 


30 maja 2019 r.

Pismo w sprawie okresowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust.3 

Odpowiedź wysłana do Stacji Kontroli Pojazdów. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Pismo i Odpowiedź


27 maja 2019 r.

W związku z sygnałami od diagnostów samochodowych w sprawie odmiennych stanowisk przeprowadzania dodatkowego badania technicznego (VAT, PIT, CIT) po nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., postanowiliśmy udostępnić poniższe materiały. Polecam w szczególności tym organom nadzoru, które wydały już zalecenia.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omówioną podczas seminariów dla diagnostów samochodowych, które odbyły się w kwietniu i maju 2019 r.

Prezentacja - Pobierz PDF

 


27 maja 2019 r.

W związku z sygnałami od diagnostów samochodowych w sprawie odmiennych stanowisk, aby w przypadku małych tablic badanie techniczne pojazdu kończyć z wynikiem pozytywnym i przedłużać dopuszczanie pojazdów do ruch drogowego albo nie przywiązywać do tego zagadnienia jakiejkolwiek uwagi, postanowiliśmy udostępnić poniższe materiały. Polecam w szczególności tym organom nadzoru, które wydały już zalecenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omówioną podczas seminarium dla diagnostów samochodowych, które odbyło się w dniu 22 marca 2019 roku w Rudnej Małej k. Rzeszowa pn. “Badanie techniczne pojazdu ze standardowym miejscem konstrukcyjnym do zamocowania tablicy rejestracyjnej z zamontowaną zmniejszoną jednorzędową tablicą rejestracyjną.” W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym diagności samochodowi, rzeczoznawcy, biegli sądowi oraz urzędnicy sprawujący nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=ot_wUncX7bs

Prezentacja - Pobierz PDF 

Pismo wysłane do Komendy Głównej Policji w sprawie zmniejszonych tablic rejestracyjnych wraz z odpowiedzią: 

czytaj Pismo

czytaj odpowiedź

 


27 maja 2019 r.

Pismo wysłane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczące nowelizacji ustawy  - Kodeks karny, w sprawie nadania nowego brzmienia artykułowi 306a dotyczącemu karania osób, które zmieniają wskazania drogomierza lub ingerują w prawidłowość jego pomiaru. 

czytaj Pismo


 

17 stycznia 2019 r.

Pismo wysłane do Premiera Mateusza Morawieckiego

Narażanie diagnostów samochodowych na konsekwencje prawne wskutek braku nowelizacji rozporządzenia

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Pismo


28 grudnia 2018 r.

 

KANCELARIA SEJMU

Biuro Komisji Sejmowych

PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Infrastruktury (nr 247) z dnia 4 grudnia 2018 r.

Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Bogdana Rzońcy (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.

Posiedzenie z udziałem Artura Sałaty SITK RP o/Krosno oraz Grzegorza Krzemienieckiego.

Zapoznaj się z pełnym zapisem -> Pobierz PDF

 


28 grudnia 2018 r.

 

KANCELARIA SEJMU

Biuro Komisji Sejmowych

PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Infrastruktury (nr 245) z dnia 23 listopada 2018 r.

Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Bogdana Rzońcy (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.

Zapoznaj się z pełnym zapisem -> Pobierz PDF

 


18 grudnia 2018 r.

Pismo wysłane do partii Prawa i Sprawiedliwości.

czytaj Pismo 


12 grudnia 2018 r.

Posiedzenie Sejmu w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)  - transmisja od 10:46:00

Obejrzyj transmisję


12 grudnia 2018 r.

Pismo SITK RP o/Krosno skierowane do posłów na Sejm RP w sprawie odrzucenia wyjątkowo kontrowersyjnego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985), który wpłynął do Sejmu RP w dniu 2 listopada 2018 r. 

czytaj Pismo


sejm GK

5 grudnia 2018 r.

Komisja Infrastruktury

sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) – kontynuacja.

Posiedzenie z udziałem Artura Sałaty SITK RP o/Krosno oraz Grzegorza Krzemienieckiego

 

www.sejm.gov.pl/

 


24 listopada 2018 r. Sejm GK 2

Komisja Infrastruktury

sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

 

www.sejm.gov.pl/ 

 


23 listopada 2018 r.Sjm GK3

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

sala nr 307, bud. B

Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów proponowane przez rząd w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

 

www.sejm.gov.pl/

 


21 listopada 2018 r.Sejm GK4

Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (GOR)

sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)

Informacja o sytuacji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w świetle rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) wraz z omówieniem wyników konsultacji tego projektu

- przedstawia Minister Infrastruktury.

W spotkaniu wzięło udział dwóch przedstawicieli SITK RP o/Krosno.

 

www.sejm.gov.pl/


09 listopada 2018 r.

Pismo do Rzecznika MŚP w sprawie wprowadzania w pojazdach przed pierwszą ich rejestracją na terytorium Polski zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodach rejestracyjnych, których efektem jest niezgodny stan faktyczny pojazdów z zagranicznymi dowodami rejestracyjnymi w kontekście pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) zaplanowanego na 21 listopada 2018 roku. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Pismo


19 października 2018 r.

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 października 2018 roku 

czytaj - Stanowisko ZPP 


03 października 2018 r.

List otwarty SITK RP o/Krosno do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – numer z wykazu prac legislacyjnych UC65,
  • zmiany opłat za przeprowadzane badania techniczne na stacjach kontroli pojazdów.

czytaj - List Otwarty SITK RP o/Krosno 


28 sierpnia 2018 r.

W związku z prowadzoną działalnością na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów i diagnostów samochodowych w wyjaśnieniach zamieszczamy sprawę, w której wspólnie z SITK RP O/Krosno czynnie uczestniczyliśmy wspomagając działania diagnosty samochodowego w związku z decyzją ze strony organu o cofnięcie uprawnień. Zgodnie z posiadaną wiedzą zostało sporządzone odwołanie do SKO. 

czytaj Decyzję SKO uchylającą Decyzję Prezydenta Miasta P.


08 czerwca 2018 r.

Pismo do organów administracji rządowej w sprawie quadów. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Pismo


06 czerwca 2018 r.

DIESELGATE - Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów a zalecenia Ministerstwa Infrastruktury dotyczące okresowych badań technicznych zawarte w piśmie z dnia 11.05.2018 r.

 

W związku z docierającymi z terenu całego kraju sygnałami ze strony diagnostów i właścicieli stacji kontroli pojazdów uprzejmie informujemy, że przytoczone pismo Ministerstwa Infrastruktury zawiera wyłącznie zalecenia dla diagnostów samochodowych, którzy przeprowadzać będą okresowe badania techniczne pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat lub Skoda wyprodukowanych w latach 2008 – 2015. Z treści przedmiotowego pisma wynika, aby diagności sprawdzali, czy pojazd podlega akcji naprawczej recall, a także informowali właściciela pojazdu o konieczności naprawienia pojazdu oraz informowali Starostwo Powiatowe (Urząd Miasta) poprzez sporządzanie dodatkowych dokumentów i przesyłanie ich w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Niestety, powyższe czynności nie wynikają z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ani z rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.). Sens i celowość wskazanego zalecenia...

czytaj Pismo Ministerstwa

czytaj Pismo SITK RP o/Krosno


08 maja 2018 r.

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na List Otwarty z dnia 26 kwietnia 2018 r.

czytaj List Otwarty


09 kwietnia 2018 r.

W odpowiedzi na list otwarty w sprawie praktyk TDT informujemy o otrzymanych sygnałach wskazujących na podjęte działania. W rozwinięciu informacji znajdą Państwo pismo Senatora RP do Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

czytaj List Otwarty


06 kwietnia 2018 r.

Przekazujemy treść Listu Otwartego wystosowanego przez Redakcje Kwartalnika Towary Niebezpieczne (Bezpieczeństwo w Logistyce) do Premiera Rządu RP oraz Parlamentarzystów w sprawie niepokojących praktyk TDT i budzących wątpliwości co do ich celowości prac legislacyjnych.

Redaktor Naczelny Marek Różycki  

czytaj List Otwarty


05 marca 2018 r.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rezygnacji tworzenia Centrów Badań Transportowego Dozoru Technicznego, w tym powstawania rządowych stacji TDT.

czytaj Odpowiedź


22 lutego 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem skierowanym do organów administracji rządowej:

  • w kontekście przepisów mających wejść w życie dnia 20 maja 2018 r. wraz z udzielona odpowiedzią. 
  • w sprawie klasyfikacji pojazdów. 

czytaj Pisma

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

Szczegóły zostaną omówione podczas organizowanych seminariów szkoleniowych w marcu i kwietniu 2018 r.


06 września 2017 r.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. - czytaj Pismo


 

06 września 2017 r.

Pismo w sprawie zatrudniania diagnostów samochodowych. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

28 sierpnia 2017 r.

Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem w sprawie procedowanych aktów prawnych umożliwiających przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów. Niestety, przygotowane przepisy są oderwane od rzeczywistości, a ich realizacja nie byłaby możliwa do wykonania - pobierz PDF


 

03 sierpnia 2017 r.

Ogólnodostępne pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz poprzedniej zmiany przepisów pozbawiających praw nabytych. - pobierz PDF

 

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

21 lutego 2017 r.

Opinia SITK RP O/Krosno w sprawie zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do przewozu dłużyc. - czytaj Opinię

Dyskryminacja polskiego transportu drogowego w UE - "Po stronie prawdy" - od 19 do 32 minuty materiał związany z zaistniałym problemem


 

16 stycznia 2017 r.

Propozycje zapisów dotyczące obszaru badań technicznych pojazdu w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. ) z dnia 30 września 2016 r. i 2 stycznia 2017 r. - czytaj Pismo


 

8 grudnia 2016 r.

Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie ustalania masy przyczep - czytaj Opinię

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

23 listopada 2016 r.

Pismo do MIiB z dnia 02 listopada 2016 r. - uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych projektów procedowanych rozporządzeń - czytaj Pismo oraz Załącznik do pisma

Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień do projektu - czytaj Uzgodnienia

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych do projektu - czytaj Konsultacje publiczne


 

22 listopada 2016 r.

Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie numeru VIN w pojazdach - czytaj Opinię

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

05 kwietnia 2016 r.

Wniosek o zmianę art. 84 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów - czytaj Wniosek


 

09 grudnia 2015 r.

Pismo skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy wraz z odpowiedzią - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

19 listopada 2015 r.

Wniosek o udzielenie wykładni operatywnej wystosowany do Starostwa w B. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

19 listopada 2015 r.

Pismo do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych po 31.12.2015 r. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

09 listopada 2015 r.

Pismo do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie pobierania opłat przez podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

09 listopada 2015 r.

Uwaga do projektu z dnia 20.10.2015 roku rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.czytaj Pismo


09 października 2015 r.

Pismo do MIiR - przeprowadzanie badań technicznych po 31 grudnia 2015 r. - czytaj Pismo


14 lipca 2015 r.

Wyrok w sprawie przeprowadzania badań technicznych na podstawie pokwitowania.

Tematyka związana z tym zagadnieniem omawiana była podczas seminariów szkoleniowych maj-czerwiec 2015 r. W prezentowanych materiałach podobnie jak Sąd w uzasadnieniu wskazywaliśmy, że nie ma obowiązku ubiegania się o pozwolenie czasowe „pokwitowanie może być dokumentem uprawniającym do użytkowania pojazdu na określonych warunkach. W wydanym pokwitowaniu można zezwolić na używanie pojazdu przez określony czas i w określonym celu - dojazdu pojazdem dla przeprowadzenia okresowego badania technicznego. Czyli dokumentem spełniającym w tym zakresie taką samą rolę jak pozwolenie czasowe.”

W uzasadnieniu można znaleźć jeszcze inne argumenty przemawiające za tym, iż pogląd inspektorów kontrolujących staje kontroli pojazdów oraz organów – w tym orzekającego - był błędny. -  czytaj Wyrok


 

29 maja 2015 r.

Pismo do MIiR - konsultacje w sprawie blokady alkoholowej - czytaj Pismo


 

9 marca 2015 r.

W związku z otrzymaniem przez SITK RP O/Krosno odpowiedzi z MIR zostało sporządzone i wysłane pismo do PRM w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic.  - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

18 lutego 2015 r.

Pismo SITK RP O/Krosno z dnia 16-01-2015 r. w sprawie przeprowadzania badań technicznych po 31 grudnia 2015 r. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

12 lutego 2015 r.

Druga odpowiedź w sprawie wniosku złożonego do MIR dnia 27-11-2014 r. w zw. z pismem wysłanym dnia 16-01-2015 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

3 lutego 2015 r.

Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie imiennego uprawnienia diagnosty samochodowego - czytaj Opinię

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

23 stycznia 2015 r.

Pismo do MIiR z dnia 16.01.2015 w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


 

20 stycznia 2015 r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do MIiR w sprawie odpowiedzialności zawodowej diagnostów samochodowych - czytaj Pismo


  

7 stycznia 2015 r.

Odpowiedź na wniosek do MIiR z dnia 27.11.2014 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Odpowiedź

Odpowiedź na pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych o dmc powyżej 3,5 t. - czytaj Odpowiedź

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.  


5 stycznia 2015 r.

Odpowiedź na wniosek z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wyjaśnienia zagadnień dotyczących ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), która wprowadziła nowe regulacje odnoszące się do zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 


12 grudnia 2014 r.

Opinia SITK RP oddział Krosno z dnia 09.12.2014 r. w sprawie drukowania zaświadczeń po przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. - czytaj Opinię

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


01 grudnia 2014 r. 

Wniosek do MIiR z dnia 27.11.2014 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo

Pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych o dmc powyżej 3,5 tony. - czytaj Pismo

Pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. - uwagi do projektu rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. - czytaj Pismo


13 października 2014 r.

Pismo w sprawie wykreślania punktów 1 i 2 na pierwszej stronie zaświadczenia. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

30 września 2014 r.

Wyjaśnienie do pisma z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które na badaniu technicznym nie posiadają tablic rejestracyjnych. - czytaj Wyjaśnienie


26 września 2014 r. 

Pismo do Wydziału Komunikacji w sprawie wyznaczania terminów następnego badania technicznego. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


22 września 2014 r. 

Pismo do Wydziału Komunikacji w sprawie stosowania prawa administracyjnego, gdy ostatni dzień terminu następnego badania technicznego przypada w sobotę lub niedzielę. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

10 września 2014 r.

Opinia prawna w sprawach zwiazanych z rejestracją pojazdów - miejsce zamieszkania, zameldowania wnioskodawcy.czytaj Opinie

Opinia prawna w sprawie dokumentów wydawanych w związku z zagubieniem dowodu rejestracyjnego -  czytaj Opinie

Opinia prawna - pełnomocnictwo przy rejestracji pojazdu. -  czytaj Opinie

Opinia prawna w sprawie dokumentow rejestracyjnych - dopuszczalności stosowania innych wykładniczytaj Opinie

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

12 sierpnia 2014 r.

uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw.  - czytaj Uwagi


 

01 sierpnia 2014 r.

Opinia prawna w sprawie wydawania zaświadczeń. - czytaj Opinie

Opinia prawna w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów w przypadu pierwszej rejestracji w Polsce pojazdu w określonych przypadkach. - czytaj Opinie

Opinia prawna w sprawie postępowania przy rejestracji pojazdu. - czytaj Opinie

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

31 lipca 2014 r.

Pismo do KGP w sprawie dopuszczania do ruchu drogowego pojazdów bez ważnych badań technicznych. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

31 lipca 2014 r.

Wniosek w sprawie wyjaśnienia zagadnień dotyczących ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), która wprowadziła nowe regulacje odnoszące się do zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych. - czytaj Wniosek

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

23 czerwca 2014 r.

Łódzki organ nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w dniu 16 czerwca 2014 r. sporządził i rozesłał pismo w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które na badaniu technicznym nie posiadają tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo


 

14 maja 2014 r.

Odpowiadając na pismo z dnia [...] i monit z dnia [...] w sprawie dostosowania możliwości programu SKP PRO do uwag zawartych w piśmie pokontrolnym nr [...] w zakresie kwestionowania treści wyniku badania, jakoby jest niezgodne z objaśnieniami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, należy uznać, że zarówno inspektor TDT w Warszawie, jak i pracownicy Starostwa Powiatowego w P. nie są przygotowani/przeszkoleni w zakresie właściwego rozumienia treści zawartej w objaśnieniu do w/w rozporządzenia. Lakoniczne stwierdzenie w piśmie w/w urzędu cytat „Uwagę należy zwrócić na właściwe wykreślenie treści pozycji 1 i 2 w zaświadczeniach o przeprowadzonym badaniu technicznym” nie zawiera stosownego wyjaśnienia/uzasadnienia potwierdzającego konieczność wprowadzenia zmian do programu SKP PRO. - czytaj Pismo

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

29 kwietnia 2014 r.

Informacja w sprawie wyniku toczonego postępowania przez Prokuraturę związana z wykonaniem badania techniczego pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


  

15 kwietnia 2014 r.

Wyrok WSA w Łodzi po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Szczegóły orzeczenia z dnia 01.04.2014 r.  


 

31 marca 2014 r. 

"Strategia działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości, wypracowana przez grupę roboczą powołaną w przedmiotowej sprawie"- przedstawione opracowanie 22 tez jest wynikiem prac grupy roboczej powołanej w dniu 17 grudnia 2012 r. 


 

06 marca 2014 r. 

Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka...  


 

14 stycznia 2014 r.

Pismo oraz wniosek w sprawie waloryzacji i urealnienia cen oraz rozszerzenia katalogu o nowe pozycje w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.


 

05 grudnia 2013 r.

Opinia nr 1/12/2013/SKP w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie:

Czy diagności samochodowi zatrudnieni w stacjach kontroli pojazdów, w przypadku przeprowadzania badania technicznego określonego w art. 81 ust 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, mają obowiązek określania wyniku jako negatywny w sytuacji braku tablic rejestracyjnych pojazdów niezarejestrowanych w Polsce oraz pojazdów niezarejestrowanych w Polsce doposażonych w tablice rejestracyjną np. z Niemiec?

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

28 listopada 2013 r.

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyznaczania terminu badania technicznego. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

12 listopada 2013 r.

Wydawanie pozwoleń czasowych, w sytuacji braku wiedzy ze strony urzędników o stanie technicznym pojazdu.


 

31 października 2013 r.

Porada prawna z Ministerstwa w sprawie pojazdów z adnotacją VAT.


 

16 października 2013 r.

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie badań pojazdów wyposażonych w instalację gazową.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

04 lipca 2013 r.

Trzy "Szkoły?" - wyznaczanie terminów po ich upływie

Która wybrać aby Prezydent lub Starosta nie cofnął uprawnień?


 

13 maja 2013 r.

Pismo w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

17 stycznia 2013 r.

Pytanie skierowane do Ministerstwa Transport w sprawie pojazdów bez tablic rejestracyjnych.


 

15 stycznia 2013 r.

Informacja MTBiGM w sprawie oceny zagranicznych tablic rejestracyjnych podczas badania technicznego pojazdów.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

16 listopada 2012 r. 

Stanowisko w sprawie pojazdów bez tablic rejestracyjnych. 


 

24 września 2012 r.

Pismo do Kancelarii Adwokackiej w sprawie wyjaśnienia poglądu przedstawianego w opiniach prawnych, w związku ze stanowiskami prezentowanymi przez MTBiGM - jak liczymy termin w przypadku przeprowadzenia okresowego badania technicznego.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

5 sierpnia 2011 r.

Odpowiedź na pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego z dnia 24.05.2011 r.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

6 czerwca 2011 r.

List do Premiera - w sprawie projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego z dnia 24.05.2011 r.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 


 

6 lutego 2011 r.

Pismo do KGP  - w sprawie liczenia terminu nastepnego badania technicznego wraz z odpowiedzią.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.