Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej


27.06.2024

Pismo SITK RP z Krosna do Ministra Infrastruktury w sprawie braku nowelizacji tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.

czytaj więcej


21.01.2024 r.

Po zapoznaniu się z pismem SITK RP z Krosna z dnia 7 grudnia 2023 roku związanym z archaicznymi opłatami za badania techniczne pojazdów oraz niesprawiedliwym karaniem diagnostów samochodowych kierowane są obecnie przez Posłów na Sejm RP stosowne pisma do Ministra Infrastruktury w przedmiotowych sprawach. Zostały również złożone interpelacje nr 269, 270, 327, 396, 495, 536, 740, 757, 775, 1236,  1287, 1317 i 1341.

NIGDY żaden z podmiotów w Polsce nie wpłynął na złożenie tak wielu interpelacji związanych ze zmianą tak ważnych przepisów istotnych dla wszystkich właścicieli SKP i diagnostów samochodowych w Polsce.

Dodatkowo, na różnych portalach informacyjnych pojawiło się w styczniu br. bardzo dużo publikacji dotyczących wnioskowanych przez nas zmian – wiele z nich wskazuje, że sugerując się zależnościami wynikającymi z minimalnego wynagrodzenia z przed 20 lat i obecnego minimalnego wynagrodzenia – opłata za okresowe badanie techniczne samochodu osobowego mogłaby wynosić 505 zł. Przypominamy, iż w marcu 2020 r. złożyliśmy stosowną petycję do Premiera RP i wskazaliśmy w niej, że już wówczas opłaty za badania techniczne pojazdów powinny wzrosnąć o co najmniej 100%.

Liczymy na rozsądek i pozytywne zmiany.

 


11.12.2023 r.
Pismo w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów i niesprawiedliwych kar dla diagnostów samochodowych.
 
 

19.07.2023 r.
- Wydziały Komunikacji - termin TAXI
 
... wybrane fragmenty z wyroku NSA:
"...Rozporządzenie nie posługuje się więc pojęciem "przeznaczenie pojazdu na taksówkę" lecz używa sformułowania "pojazd przystosowany jako taksówka". To potwierdza ocenę, że termin "przeznaczenie pojazdu" ma inne znaczenie ściśle określone w klasyfikacji pojazdów, a przy...
 

11.04.2023 r.
Cofanie diagnoście uprawnienia do badań technicznych. Rzecznik przyłączył się do skargi konstytucyjnej 

 

 • Obywatel stracił uprawnienia diagnosty do badań technicznych pojazdu, po czym wniósł skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do tego postępowania
 • Wniósł o uznanie odpowiedniego przepisu Prawa o ruchu drogowym za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim starosta cofa diagnoście uprawnienia bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych


27.02.2023 r.
Opłaty za badania techniczne pojazdów. Kolejna interwencja Rzecznika w resorcie infrastruktury
 • Opłaty za badania techniczne pojazdów są na tym samym poziomie od 18 lat – skarżą się właściciele stacji diagnostycznych, których koszty przez ten czas znacznie wzrosły
 • Projekt odpowiednich zmian może nie zdążyć być uchwalony przed końcem obecnej kadencji Parlamentu  
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury

RPO dziękuje za odpowiedź MI z 13 października 2022 r. na wystąpienie ws. braku waloryzacji stawek opłat za badania aut. - czytaj Artykuł


17.01.2023 r.
PETYCJA w sprawie legalnego stosowania wyliczenia wysokości opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów. Wysłana do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek do rozpatrzenia w Komisji ds petycji. - czytaj PETYCJĘ
 
Załączniki:
 1. Zanonimizowana kopia pisma otrzymanego od podmiotu prowadzącego stacje kontroli pojazdów. - czytaj Pismo
 2. Udzielona odpowiedź w dniu 25 sierpnia 2022 r. przez personel Ministra ds. transportu na wniosek złożony w dniu 27 lipca 2022 r. w sprawie realizacji delegacji ustawy oraz sposobu wyliczenia wysokości opłat w poszczególnych latach. - czytaj Odpowiedź
 3. Pismo BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego z dnia 17.12.2021r. skierowane do Bogdana Oleksiaka Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone na stronie https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-12/MI_koszty_badan_samochodow_17.12.2021.pdf
 4. Udzielona odpowiedź z dnia 12.01.2022 na pismo wskazane w pkt 2 - zamieszczone na stronie https://www.motofaktor.pl/wp-content/uploads/2022/01/Odp.-do-BRPO-w-sprawie-zgodnosci-przepisow-rozporzadzenia.pdf
 5. Petycja SITK RP o/Krosno z dnia 12.03.2020 skierowana do Prezesa Rady Ministrów. - czytaj Petycję
 6. Udzielona odpowiedź z dnia 5.06.2020 na petycję wskazaną w pkt 4. - czytaj Zawiadomienie
 

 17.01.2023 r.
Pismo SITK RP o/Krosno z dnia 24.10.2022 r. skierowane do Premiera RP w sprawie nowelizacji cennika. - czytaj Pismo
Udzielona odpowiedź na pismo, w której wskazuje się że: "Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą modły zostać podjęte po ustaleniu ostatecznej treści przepisów ustawy." - czytaj Odpowiedź
Przytoczony cytat jest kuriozalny w odniesieniu do braku woli wprowadzenia odpowiedniego brzmienia do projektu ustawy (druk 2540) wskazanego w PETYCJI.
 

28 listopada 2022 r.
Zapraszamy do zapoznania się z posiedzeniami Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji Nadzwyczajnej
 
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540).
Pełny zapis przebiegu posiedzenia - czytaj
 
Pełny zapis przebiegu posiedzenia - czytaj 
 
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540)
20 października 2022 r. - Komisja Infrastruktury (INF)
Pełny zapis przebiegu posiedzenia - czytaj 
 
Źródło: sejm.gov.pl

 
30 września 2022 r.
Stanowisko SITK RP o/Krosno dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 9 sierpnia 2022 r. (druk nr 2540) - czytaj Pismo
 

 
10 sierpnia 2022 r.
Odpowiedź Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na pisma zawierające kopie petycji skierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP - czytaj Pismo
 

 
05 sierpnia 2022 r.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie tabeli opłat za badania techniczne wysłany w dniu 26.07.2022 r. - czytaj Wniosek
Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych
 

20 lipca 2022 r.
Opłaty za badania techniczne aut stoją w miejscu – prawa właścicieli stacji nieproporcjonalnie ograniczone
Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 17.12.2021 r. w sprawie kosztów badań technicznych skierowana do Ministerstwa Infrastruktury wraz z udzieloną odpowiedzią z dnia 12-01-2022 r. - Pismo / Odpowiedź
 

14 lipca 2022 r.
PETYCJA z dnia 14 lipca 2022r. skierowana do Premiera RP dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.  - czytaj PETYCJĘ
Załączniki:
 1. Zanonimizowana kopia pisma otrzymanego od podmiotu prowadzącego stacje kontroli pojazdów. - czytaj Pismo
 2. Pismo BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Zespół Prawa Administracyjnego
  i Gospodarczego z dnia 17.12.2021r. skierowane do Bogdana Oleksiaka Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone na stronie https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-12/MI_koszty_badan_samochodow_17.12.2021.pdf
 3. Udzielona odpowiedź z dnia 12.01.2022 na pismo wskazane w pkt 2 - zamieszczone na stronie https://www.motofaktor.pl/wp-content/uploads/2022/01/Odp.-do-BRPO-w-sprawie-zgodnosci-przepisow-rozporzadzenia.pdf
 4. Petycja SITK RP o/Krosno z dnia 12.03.2020 skierowana do Prezesa Rady Ministrów. - czytaj Petycję
 5. Udzielona odpowiedź z dnia 5.06.2020 na petycję wskazaną w pkt 4. - czytaj Zawiadomienie
 
WZÓR PETYCJI w sprawie waloryzacji cennika dla SKP do samodzielnego wysłania.
Właściciel każdej SKP po wysłaniu e-maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem „PETYCJA” i podaniem danych adresowych, NIP, e-mail, imienia i nazwiska oraz numeru mobilnego telefonu kontaktowego - otrzyma WZÓR PETYCJI sporządzonej dla SKP.
W treści korespondencji należy zamieścić dopisek:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych przez „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki w celu otrzymywania informacji związanych z prowadzoną działalnością na wskazany powyżej adres e-mail i/lub nr tel. Zdaję sobie sprawę z przysługującego prawa do wglądu, poprawienia lub usunięcia danych ze zbioru.  

 
20 czerwca 2022 r.
PETYCJA z dnia 13 czerwca 2022r. skierowana do Prezydenta RP dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.  - czytaj PETYCJĘ
Załączniki:
 1. Zanonimizowana kopia pisma otrzymanego od podmiotu prowadzącego stacje kontroli pojazdów. - czytaj Pismo
 2. Pismo BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Zespół Prawa Administracyjnego
  i Gospodarczego z dnia 17.12.2021r. skierowane do Bogdana Oleksiaka Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone na stronie https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-12/MI_koszty_badan_samochodow_17.12.2021.pdf
 3. Udzielona odpowiedź z dnia 12.01.2022 na pismo wskazane w pkt 2 - zamieszczone na stronie https://www.motofaktor.pl/wp-content/uploads/2022/01/Odp.-do-BRPO-w-sprawie-zgodnosci-przepisow-rozporzadzenia.pdf
 4. Petycja SITK RP o/Krosno z dnia 12.03.2020 skierowana do Prezesa Rady Ministrów. - czytaj Petycję
 5. Udzielona odpowiedź z dnia 5.06.2020 na petycję wskazaną w pkt 4. - czytaj Zawiadomienie
 

 
15 grudnia 2021 r.
Pomimo naszych starań o zmianę cen określonych w archiwalnej tabeli opłat załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zmianami) otrzymaliśmy informację od Ministra Infrastruktury wskazującą, iż strona Rządowa nie zamierza podwyższać opłat za badania techniczne pojazdów.

25 października 2021 r.
Pismo do Premiera w sprawie zmiany cen badań technicznych pojazdów, które nie były waloryzowane od 17 lat.

28 stycznia 2021 r.
Wyjaśnienie sprawy prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy prowadzącego Stację Kontroli Pojazdów w zakresie przeprowadzania badań technicznych, w tym funkcjonowania programu, obowiązujących dyspozycji prawnych, czasu przeprowadzania badania i prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 
Protokół z kontroli przedsiębiorcy prowadzącego Stację Kontroli Pojazdów  - czytaj pismo
Wyjaśnienie Stacji Kontroli Pojazdów  - czytaj pismo
Odpowiedź Urzędu Miasta  - czytaj pismo
 
Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

06 listopada 2020 r.
Pismo do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 października 2020 r. NR UC48

27 października 2020 r.
 • Pismo do Premiera w sprawie roli Rzeczoznawców samochodowych w badaniach technicznych pojazdów
W związku z docierającymi do naszego Stowarzyszenia zapytaniami ze strony właścicieli stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów samochodowych w sprawie przeprowadzanych... - czytaj pismo
 
 • Pismo do Premiera w sprawie cofania uprawnień diagnostom samochodowym
Już wielokrotnie wskazywaliśmy, iż zasady cofania uprawnień diagnostom samochodowym określone w art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym są wyjątkowo niesprawiedliwe... - czytaj pismo
 
 • Pismo do Premiera w sprawie identyfikacji pojazdu
W związku z prowadzoną działalnością doradczą na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów dostrzegamy kolejny przepis, którego stosowanie może powodować frustracje wśród posiadaczy pojazdów oraz diagnostów samochodowych...  - czytaj pismo
 
Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

25 października 2020 r.
Podwyższenie cen określonych w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów - czytaj pismo
 

03 września 2020 r.
Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do odpowiedzi na pismo w sprawie aplikacji mobilnej TAXI - czytaj odpowiedź i pismo
Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

 
20 sierpnia 2020 r.
Odpowiedź na pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji mobilnej TAXI - czytaj odpowiedź i pismo
Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

 
04 sierpnia 2020 r.
Informacja Ministerstwa Infrastruktury w sprawie interpretacji przepisów odrośnie zakresu i rodzaju badania technicznego oraz pobranej opłaty za wykonanie badań technicznych pojazdu na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2020 r poz. 110 z późn. zm.) przeprowadzonego przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaleniem przez diagnostę cech nieuwzględnionych w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym.  - czytaj Pismo
 
Należy podkreślić, że podana informacja potwierdza przekazy podawane od wielu lat podczas seminariów organizowanych przez SITK RP O/Krosno.
 
Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych i na www.forumdiagnostow.pl 
 

 
03 lipca 2020 r.
Pismo do Prezesa Rady Ministrów wraz z odpowiedzią w sprawie poświadczenia TDT - czytaj Pismo i odpowiedź
Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji mobilnej TAXI  - czytaj Pismo i odpowiedź
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.
 

 
13 maja 2020 r.
Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie tarczy antykryzysowej - ... zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia dyspozycji prawnej tj. interwału czasowego... - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.
 

21 marca 2020 r.
Pismo Starosty o udzielenie wyjaśnienia na złożony wniosek przez właściciela motocykla w sprawie wyznaczenia terminu następnego badania technicznego wraz z odpowiedzią.        czytaj więcej
Materiał prezentowany podczas seminariów w styczniu i lutym 2020 r.
 

13 sierpnia 2019 r.
Pismo z dnia 12-08-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatkowego badania technicznego po kolizji/wypadku - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.
 

12 sierpnia 2019 r.
Pismo z dnia 02-08-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie cofania uprawnień diagnostom samochodowym - czytaj Pismo
Pismo z dnia 17-07-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie urealnienia tabeli opłat za badania techniczne pojazdów - czytaj Pismo
 

03 lipca 2019 r.
Pismo z dnia 28-06-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie  - Demontaż atrybutów w pojeździe a wpisy w dowodach rejestracyjnych.  - czytaj Pismo
Polecam w szczególności organom rejestrującym pojazdy, które bez pozyskania stosownego potwierdzenia tj. zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów z wynikiem pozytywnym z przeprowadzonego badania technicznego, podejmują czynności administracyjne.

 
24 czerwca 2019 r.
Pismo z dnia 19-06-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie małych jednorzędowych tablic rejestracyjnych - czytaj Pismo
 
Pismo z dnia 14-06-2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatkowych wpisów w adnotacjach urzędowych dowodów rejestracyjnych - czytaj Pismo
 

 
06 czerwca 2019 r.
W związku z otrzymaniem odpowiedzi z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na pismo z dnia 23 maja br. do Prezydenta RP informuję, że prace nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt zawarty w druku nr 3451) nie zostały jeszcze zakończone. W dniu 24 maja br. Senat wniósł poprawki do ustawy. Poprawka nr 25 porządkuje numerację jednostek redakcyjnych zawartych w Kodeksie karnym. 

30 maja 2019 r.
Pismo w sprawie okresowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust.3 
Odpowiedź wysłana do Stacji Kontroli Pojazdów. 
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

27 maja 2019 r.
W związku z sygnałami od diagnostów samochodowych w sprawie odmiennych stanowisk przeprowadzania dodatkowego badania technicznego (VAT, PIT, CIT) po nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., postanowiliśmy udostępnić poniższe materiały. Polecam w szczególności tym organom nadzoru, które wydały już zalecenia.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omówioną podczas seminariów dla diagnostów samochodowych, które odbyły się w kwietniu i maju 2019 r.
Prezentacja - Pobierz PDF
 

27 maja 2019 r.
W związku z sygnałami od diagnostów samochodowych w sprawie odmiennych stanowisk, aby w przypadku małych tablic badanie techniczne pojazdu kończyć z wynikiem pozytywnym i przedłużać dopuszczanie pojazdów do ruch drogowego albo nie przywiązywać do tego zagadnienia jakiejkolwiek uwagi, postanowiliśmy udostępnić poniższe materiały. Polecam w szczególności tym organom nadzoru, które wydały już zalecenia.
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omówioną podczas seminarium dla diagnostów samochodowych, które odbyło się w dniu 22 marca 2019 roku w Rudnej Małej k. Rzeszowa pn. “Badanie techniczne pojazdu ze standardowym miejscem konstrukcyjnym do zamocowania tablicy rejestracyjnej z zamontowaną zmniejszoną jednorzędową tablicą rejestracyjną.” W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym diagności samochodowi, rzeczoznawcy, biegli sądowi oraz urzędnicy sprawujący nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
Prezentacja - Pobierz PDF 
Pismo wysłane do Komendy Głównej Policji w sprawie zmniejszonych tablic rejestracyjnych wraz z odpowiedzią: 
 

27 maja 2019 r.
Pismo wysłane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczące nowelizacji ustawy  - Kodeks karny, w sprawie nadania nowego brzmienia artykułowi 306a dotyczącemu karania osób, które zmieniają wskazania drogomierza lub ingerują w prawidłowość jego pomiaru. 
 

 
17 stycznia 2019 r.
Pismo wysłane do Premiera Mateusza Morawieckiego
Narażanie diagnostów samochodowych na konsekwencje prawne wskutek braku nowelizacji rozporządzenia
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

28 grudnia 2018 r.
 
KANCELARIA SEJMU
Biuro Komisji Sejmowych
PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Infrastruktury (nr 247) z dnia 4 grudnia 2018 r.
Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Bogdana Rzońcy (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Posiedzenie z udziałem Artura Sałaty SITK RP o/Krosno oraz Grzegorza Krzemienieckiego.
Zapoznaj się z pełnym zapisem -> Pobierz PDF
 

28 grudnia 2018 r.
 
KANCELARIA SEJMU
Biuro Komisji Sejmowych
PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Infrastruktury (nr 245) z dnia 23 listopada 2018 r.
Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Bogdana Rzońcy (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Zapoznaj się z pełnym zapisem -> Pobierz PDF
 

18 grudnia 2018 r.
Pismo wysłane do partii Prawa i Sprawiedliwości.

12 grudnia 2018 r.
Posiedzenie Sejmu w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)  - transmisja od 10:46:00

12 grudnia 2018 r.
Pismo SITK RP o/Krosno skierowane do posłów na Sejm RP w sprawie odrzucenia wyjątkowo kontrowersyjnego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985), który wpłynął do Sejmu RP w dniu 2 listopada 2018 r. 

5 grudnia 2018 r.
Komisja Infrastruktury
sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) – kontynuacja.
Posiedzenie z udziałem Artura Sałaty SITK RP o/Krosno oraz Grzegorza Krzemienieckiego
 
 

24 listopada 2018 r. 
Komisja Infrastruktury
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)
 
 

23 listopada 2018 r.
Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
sala nr 307, bud. B
Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów proponowane przez rząd w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)
 
 

21 listopada 2018 r.
Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (GOR)
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
Informacja o sytuacji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w świetle rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) wraz z omówieniem wyników konsultacji tego projektu
- przedstawia Minister Infrastruktury.
W spotkaniu wzięło udział dwóch przedstawicieli SITK RP o/Krosno.
 
 

09 listopada 2018 r.
Pismo do Rzecznika MŚP w sprawie wprowadzania w pojazdach przed pierwszą ich rejestracją na terytorium Polski zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodach rejestracyjnych, których efektem jest niezgodny stan faktyczny pojazdów z zagranicznymi dowodami rejestracyjnymi w kontekście pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) zaplanowanego na 21 listopada 2018 roku. 
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

19 października 2018 r.
Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 października 2018 roku 

03 października 2018 r.
List otwarty SITK RP o/Krosno do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie:
 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – numer z wykazu prac legislacyjnych UC65,
 • zmiany opłat za przeprowadzane badania techniczne na stacjach kontroli pojazdów.

28 sierpnia 2018 r.
W związku z prowadzoną działalnością na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów i diagnostów samochodowych w wyjaśnieniach zamieszczamy sprawę, w której wspólnie z SITK RP O/Krosno czynnie uczestniczyliśmy wspomagając działania diagnosty samochodowego w związku z decyzją ze strony organu o cofnięcie uprawnień. Zgodnie z posiadaną wiedzą zostało sporządzone odwołanie do SKO. 

08 czerwca 2018 r.
Pismo do organów administracji rządowej w sprawie quadów. 
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

06 czerwca 2018 r.
DIESELGATE - Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów a zalecenia Ministerstwa Infrastruktury dotyczące okresowych badań technicznych zawarte w piśmie z dnia 11.05.2018 r.
 
W związku z docierającymi z terenu całego kraju sygnałami ze strony diagnostów i właścicieli stacji kontroli pojazdów uprzejmie informujemy, że przytoczone pismo Ministerstwa Infrastruktury zawiera wyłącznie zalecenia dla diagnostów samochodowych, którzy przeprowadzać będą okresowe badania techniczne pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat lub Skoda wyprodukowanych w latach 2008 – 2015. Z treści przedmiotowego pisma wynika, aby diagności sprawdzali, czy pojazd podlega akcji naprawczej recall, a także informowali właściciela pojazdu o konieczności naprawienia pojazdu oraz informowali Starostwo Powiatowe (Urząd Miasta) poprzez sporządzanie dodatkowych dokumentów i przesyłanie ich w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Niestety, powyższe czynności nie wynikają z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ani z rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.). Sens i celowość wskazanego zalecenia...

08 maja 2018 r.
Odpowiedź Ministra Infrastruktury na List Otwarty z dnia 26 kwietnia 2018 r.

09 kwietnia 2018 r.
W odpowiedzi na list otwarty w sprawie praktyk TDT informujemy o otrzymanych sygnałach wskazujących na podjęte działania. W rozwinięciu informacji znajdą Państwo pismo Senatora RP do Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

06 kwietnia 2018 r.
Przekazujemy treść Listu Otwartego wystosowanego przez Redakcje Kwartalnika Towary Niebezpieczne (Bezpieczeństwo w Logistyce) do Premiera Rządu RP oraz Parlamentarzystów w sprawie niepokojących praktyk TDT i budzących wątpliwości co do ich celowości prac legislacyjnych.
Redaktor Naczelny Marek Różycki  

05 marca 2018 r.
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rezygnacji tworzenia Centrów Badań Transportowego Dozoru Technicznego, w tym powstawania rządowych stacji TDT.

22 lutego 2018 r.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem skierowanym do organów administracji rządowej:
 • w kontekście przepisów mających wejść w życie dnia 20 maja 2018 r. wraz z udzielona odpowiedzią. 
 • w sprawie klasyfikacji pojazdów. 
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.
Szczegóły zostaną omówione podczas organizowanych seminariów szkoleniowych w marcu i kwietniu 2018 r.

 
06 września 2017 r.
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. - czytaj Pismo

 
06 września 2017 r.
Pismo w sprawie zatrudniania diagnostów samochodowych. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
28 sierpnia 2017 r.
Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem w sprawie procedowanych aktów prawnych umożliwiających przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów. Niestety, przygotowane przepisy są oderwane od rzeczywistości, a ich realizacja nie byłaby możliwa do wykonania - pobierz PDF

 
03 sierpnia 2017 r.
Ogólnodostępne pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz poprzedniej zmiany przepisów pozbawiających praw nabytych. - pobierz PDF
 
Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
21 lutego 2017 r.
Opinia SITK RP O/Krosno w sprawie zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do przewozu dłużyc. - czytaj Opinię

 
16 stycznia 2017 r.
Propozycje zapisów dotyczące obszaru badań technicznych pojazdu w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. ) z dnia 30 września 2016 r. i 2 stycznia 2017 r. - czytaj Pismo

 
8 grudnia 2016 r.
Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie ustalania masy przyczep - czytaj Opinię
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
23 listopada 2016 r.
Pismo do MIiB z dnia 02 listopada 2016 r. - uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych projektów procedowanych rozporządzeń - czytaj Pismo oraz Załącznik do pisma
Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień do projektu - czytaj Uzgodnienia
Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych do projektu - czytaj Konsultacje publiczne

 
22 listopada 2016 r.
Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie numeru VIN w pojazdach - czytaj Opinię
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
05 kwietnia 2016 r.
Wniosek o zmianę art. 84 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów - czytaj Wniosek

 
09 grudnia 2015 r.
Pismo skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy wraz z odpowiedzią - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
19 listopada 2015 r.
Wniosek o udzielenie wykładni operatywnej wystosowany do Starostwa w B. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
19 listopada 2015 r.
Pismo do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych po 31.12.2015 r. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
09 listopada 2015 r.
Pismo do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie pobierania opłat przez podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
09 listopada 2015 r.
Uwaga do projektu z dnia 20.10.2015 roku rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.czytaj Pismo

 
09 października 2015 r.
Pismo do MIiR - przeprowadzanie badań technicznych po 31 grudnia 2015 r. - czytaj Pismo

 
14 lipca 2015 r.
Wyrok w sprawie przeprowadzania badań technicznych na podstawie pokwitowania.
Tematyka związana z tym zagadnieniem omawiana była podczas seminariów szkoleniowych maj-czerwiec 2015 r. W prezentowanych materiałach podobnie jak Sąd w uzasadnieniu wskazywaliśmy, że nie ma obowiązku ubiegania się o pozwolenie czasowe „pokwitowanie może być dokumentem uprawniającym do użytkowania pojazdu na określonych warunkach. W wydanym pokwitowaniu można zezwolić na używanie pojazdu przez określony czas i w określonym celu - dojazdu pojazdem dla przeprowadzenia okresowego badania technicznego. Czyli dokumentem spełniającym w tym zakresie taką samą rolę jak pozwolenie czasowe.”
W uzasadnieniu można znaleźć jeszcze inne argumenty przemawiające za tym, iż pogląd inspektorów kontrolujących staje kontroli pojazdów oraz organów – w tym orzekającego - był błędny. -  czytaj Wyrok

 
29 maja 2015 r.
Pismo do MIiR - konsultacje w sprawie blokady alkoholowej - czytaj Pismo

 
9 marca 2015 r.
W związku z otrzymaniem przez SITK RP O/Krosno odpowiedzi z MIR zostało sporządzone i wysłane pismo do PRM w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic.  - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
18 lutego 2015 r.
Pismo SITK RP O/Krosno z dnia 16-01-2015 r. w sprawie przeprowadzania badań technicznych po 31 grudnia 2015 r. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.
 

 
12 lutego 2015 r.
Druga odpowiedź w sprawie wniosku złożonego do MIR dnia 27-11-2014 r. w zw. z pismem wysłanym dnia 16-01-2015 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
3 lutego 2015 r.
Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie imiennego uprawnienia diagnosty samochodowego - czytaj Opinię
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
23 stycznia 2015 r.
Pismo do MIiR z dnia 16.01.2015 w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

 
20 stycznia 2015 r.
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do MIiR w sprawie odpowiedzialności zawodowej diagnostów samochodowych - czytaj Pismo

  
7 stycznia 2015 r.
Odpowiedź na wniosek do MIiR z dnia 27.11.2014 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Odpowiedź
Odpowiedź na pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych o dmc powyżej 3,5 t. - czytaj Odpowiedź
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.  

 
5 stycznia 2015 r.
Odpowiedź na wniosek z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wyjaśnienia zagadnień dotyczących ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), która wprowadziła nowe regulacje odnoszące się do zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 
 

 
12 grudnia 2014 r.
Opinia SITK RP oddział Krosno z dnia 09.12.2014 r. w sprawie drukowania zaświadczeń po przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. - czytaj Opinię
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
01 grudnia 2014 r. 
Wniosek do MIiR z dnia 27.11.2014 r. w sprawie badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo
Pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych o dmc powyżej 3,5 tony. - czytaj Pismo
Pismo do MIiR z dnia 28.11.2014 r. - uwagi do projektu rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. - czytaj Pismo

 
13 października 2014 r.
Pismo w sprawie wykreślania punktów 1 i 2 na pierwszej stronie zaświadczenia. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
30 września 2014 r.
Wyjaśnienie do pisma z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które na badaniu technicznym nie posiadają tablic rejestracyjnych. - czytaj Wyjaśnienie

 
26 września 2014 r. 
Pismo do Wydziału Komunikacji w sprawie wyznaczania terminów następnego badania technicznego. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
22 września 2014 r. 
Pismo do Wydziału Komunikacji w sprawie stosowania prawa administracyjnego, gdy ostatni dzień terminu następnego badania technicznego przypada w sobotę lub niedzielę. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
10 września 2014 r.
Opinia prawna w sprawach zwiazanych z rejestracją pojazdów - miejsce zamieszkania, zameldowania wnioskodawcy.czytaj Opinie
Opinia prawna w sprawie dokumentów wydawanych w związku z zagubieniem dowodu rejestracyjnego -  czytaj Opinie
Opinia prawna - pełnomocnictwo przy rejestracji pojazdu. -  czytaj Opinie
Opinia prawna w sprawie dokumentow rejestracyjnych - dopuszczalności stosowania innych wykładniczytaj Opinie
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
12 sierpnia 2014 r.
uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw.  - czytaj Uwagi

 
01 sierpnia 2014 r.
Opinia prawna w sprawie wydawania zaświadczeń. - czytaj Opinie
Opinia prawna w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów w przypadu pierwszej rejestracji w Polsce pojazdu w określonych przypadkach. - czytaj Opinie
Opinia prawna w sprawie postępowania przy rejestracji pojazdu. - czytaj Opinie
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
31 lipca 2014 r.
Pismo do KGP w sprawie dopuszczania do ruchu drogowego pojazdów bez ważnych badań technicznych. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
31 lipca 2014 r.
Wniosek w sprawie wyjaśnienia zagadnień dotyczących ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), która wprowadziła nowe regulacje odnoszące się do zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych. - czytaj Wniosek
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
23 czerwca 2014 r.
Łódzki organ nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w dniu 16 czerwca 2014 r. sporządził i rozesłał pismo w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które na badaniu technicznym nie posiadają tablic rejestracyjnych. - czytaj Pismo

 
14 maja 2014 r.
Odpowiadając na pismo z dnia [...] i monit z dnia [...] w sprawie dostosowania możliwości programu SKP PRO do uwag zawartych w piśmie pokontrolnym nr [...] w zakresie kwestionowania treści wyniku badania, jakoby jest niezgodne z objaśnieniami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, należy uznać, że zarówno inspektor TDT w Warszawie, jak i pracownicy Starostwa Powiatowego w P. nie są przygotowani/przeszkoleni w zakresie właściwego rozumienia treści zawartej w objaśnieniu do w/w rozporządzenia. Lakoniczne stwierdzenie w piśmie w/w urzędu cytat „Uwagę należy zwrócić na właściwe wykreślenie treści pozycji 1 i 2 w zaświadczeniach o przeprowadzonym badaniu technicznym” nie zawiera stosownego wyjaśnienia/uzasadnienia potwierdzającego konieczność wprowadzenia zmian do programu SKP PRO. - czytaj Pismo
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
29 kwietnia 2014 r.
Informacja w sprawie wyniku toczonego postępowania przez Prokuraturę związana z wykonaniem badania techniczego pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych.
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

  
15 kwietnia 2014 r.
Wyrok WSA w Łodzi po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Szczegóły orzeczenia z dnia 01.04.2014 r.  

 
31 marca 2014 r. 

 
06 marca 2014 r. 
Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka...  

 
14 stycznia 2014 r.
Pismo oraz wniosek w sprawie waloryzacji i urealnienia cen oraz rozszerzenia katalogu o nowe pozycje w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.

 
05 grudnia 2013 r.
Opinia nr 1/12/2013/SKP w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie:
Czy diagności samochodowi zatrudnieni w stacjach kontroli pojazdów, w przypadku przeprowadzania badania technicznego określonego w art. 81 ust 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, mają obowiązek określania wyniku jako negatywny w sytuacji braku tablic rejestracyjnych pojazdów niezarejestrowanych w Polsce oraz pojazdów niezarejestrowanych w Polsce doposażonych w tablice rejestracyjną np. z Niemiec?
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
28 listopada 2013 r.
Pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyznaczania terminu badania technicznego. 
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
12 listopada 2013 r.
Wydawanie pozwoleń czasowych, w sytuacji braku wiedzy ze strony urzędników o stanie technicznym pojazdu.

 
31 października 2013 r.
Porada prawna z Ministerstwa w sprawie pojazdów z adnotacją VAT.

 
16 października 2013 r.
Odpowiedź Ministerstwa w sprawie badań pojazdów wyposażonych w instalację gazową.
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
04 lipca 2013 r.
Trzy "Szkoły?" - wyznaczanie terminów po ich upływie
Która wybrać aby Prezydent lub Starosta nie cofnął uprawnień?

 
13 maja 2013 r.
Pismo w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu.
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
17 stycznia 2013 r.
Pytanie skierowane do Ministerstwa Transport w sprawie pojazdów bez tablic rejestracyjnych.

 
15 stycznia 2013 r.
Informacja MTBiGM w sprawie oceny zagranicznych tablic rejestracyjnych podczas badania technicznego pojazdów.
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
16 listopada 2012 r. 
Stanowisko w sprawie pojazdów bez tablic rejestracyjnych. 

 
24 września 2012 r.
Pismo do Kancelarii Adwokackiej w sprawie wyjaśnienia poglądu przedstawianego w opiniach prawnych, w związku ze stanowiskami prezentowanymi przez MTBiGM - jak liczymy termin w przypadku przeprowadzenia okresowego badania technicznego.
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
5 sierpnia 2011 r.
Odpowiedź na pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego z dnia 24.05.2011 r.
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
6 czerwca 2011 r.
List do Premiera - w sprawie projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego z dnia 24.05.2011 r.
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych. 

 
6 lutego 2011 r.
Pismo do KGP  - w sprawie liczenia terminu nastepnego badania technicznego wraz z odpowiedzią.
Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.