Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Interpelacja nr 5429 wraz z odpowiedziami, w sprawie dopuszczania na rynek polski ciągników niespełniających norm emisyjnych. 

Materiały prezentowane podczas seminariów mają m.in. ścisły związek z tym zagadnieniem.

Zapoznaj się ze szczegółami

Pismo SITK RP z Krosna z dnia 2 kwietnia 2024 r. skierowane do właścicieli stacji kontroli

czytaj pismo

Seminaria - szczegółowa tematyka i harmonogram. 

Rudna Mała 26.04.2024
2024-04-26 Rudna Mała/k. Rzeszowa

 

 

Kwietniowy cykl seminariów cieszył się dużym zainteresowaniem. Dedykowane materiały dotyczące różnych aspektów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów i świadczenia pracy przez diagnostów samochodowych, a także przeprowadzania kontroli przez organy nadzoru to źródło rzetelnej i wartościowej wiedzy. Zapoznaj się ze szczegółami prezentowanych tematów  tutaj

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w majowych spotkaniach. 

 

08.05.2024 - Kielce - Hotel La Mar, ul. Sikorskiego 2
09.05.2024 - Bytom - Hotel Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87 C
10.05.2024 - Wieliczka - Hotel SORAY, ul. Krakowska 14c
21.05.2024 - Połczyn Zdrój / Ogartowo - Sala bankietowa, Ogartowo 58
22.05.2024 - Szczecin - Hotel SILVER, Rondo Hermana Hakena
23.05.2024 - Przeźmierowo k. Poznania - Hotel Glamour, ul. Rynkowa 92
24.05.2024 - Wrocław - Hotel Sleep, ul. Kominiarska 33

 

Pismo, Karta zgłoszeniowa i harmonogramczytaj - Seminaria 2024  r.

Zgłoszenie można przesłać poprzez e-mail, sms lub telefonicznie na nr 695626810

Stanowisko Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie dramatycznej sytuacji polskich przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wykonujących obowiązkowe badania techniczne pojazdów.

Stanowisko to zostało przyjęte na posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury w dniu 17 kwietnia 2024 r.Stanowisko Senackiej KI

czytaj Stanowisko


03.04.24 transmisja
W dniu 03.04.2024 r. brałem udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Infrastruktury poświęconemu funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów. Podczas posiedzenia senatorowie i pozostali uczestnicy zapoznali się z materiałem prezentowanym przez stronę rządową oraz miało miejsce wysłuchanie publiczne różnych podmiotów. 
W wyniku prowadzonych dyskusji senatorowie postanowili podjąc działania poprzez wysłanie dezyderatu do Ministra Infrastruktury.

zdjecie1

Najnowsze rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie nowelizacji tabeli opłat

W dniu 20 marca 2024 r. odbyły się 3 godzinne rozmowy w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nowelizacji tabeli opłat. Uczestniczyliśmy w spotkaniu m. in. z Podsekretarzem stanu – panem Pawłem Gancarzem oraz Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego – panią Renatą Rychter.

SITK RP z Krosna delegował wiceprezesa Artura Sałatę i do udziału zaprosił:

- Grzegorza Krzemienieckiego właściciela firmy "SUNRISE" P.H.U. z Łodzi,

- Kryspina Gruszkę właściciela firmy G-TECH z Kielc,

- Andrzeja Dąbrowskiego jednego z założycieli grupy "SKP-wspólny cel".

Przedmiotem spotkania było przedstawienie merytorycznych argumentów wyliczenia i sposobu aktualizacji wysokości opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, które powinno mieć umocowanie prawne w ustawie, co obecnie i w przyszłości pozwoli na legalną możliwość stosowania go przy każdej zmianie aktów wykonawczych, również w przypadku pojawienia się nowych badań technicznych zarówno w ustawie, jak i rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 141).

Po spotkaniu w biurze podawczym Ministerstwa Infrastruktury zostały złożone pisma w powyższej sprawie,
sporządzone przez:
1.) SITK RP z Krosna
2.) "SUNRISE" P.H.U. z Łodzi

O szczegółach i efektach prowadzonych rozmów będziemy informować podczas seminariów organizowanych w kwietniu i maju 2024 r. czytaj - Seminaria 2024  r.

 

zdjecie2

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w kwietniu i maju 2024 r. pod nazwą:

 

NOWY CENNIK W SKP

Zmiany w systemie badań technicznych od 1 czerwca 2024 roku

 

czytaj - Seminaria 2024  r.


Profil Facebook

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowego profilu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie na portalu Facebook, gdzie regularnie będą publikowane ważne komunikaty oraz najnowsze wiadomości związane z podejmowanymi działaniami m.in. na rzecz stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555405453476


W dniu 8 lutego br. w-ce prezes zarządu SITK RP z Krosna wspólnie ze współzałożycielem inicjatywy „SKP - Wspólny Cel” uczestniczyli w Sejmie RP w kilku spotkaniach z parlamentarzystami w sprawie zmiany cennika w stacjach diagnostycznych. Ponadto od 15 grudnia 2023 zostało złożonych 13 interpelacji związanych ze zmianą cennika w SKP oraz z niesprawiedliwym karaniem diagnostów samochodowych. 

Reakcja posłów Sejmu RP na pismo SITK RP z Krosna z dnia 7 grudnia 2023 roku

Czytaj wyjaśnianie spraw