Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

orzeczenie prawomocne

Sygn. akt I ACa 376/19

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2019 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie:

                    Przewodniczący:   SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut

                              Sędziowie:   SSA Grażyna Matuszek (spr.)

                                                    SSA Anna Guzińska

                            Protokolant:   Beata Grzybowska

 

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2019 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa Grzegorza Krzemienieckiego

przeciwko R. B. K.

o ochronę dóbr osobistych

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy

z dnia 20 listopada 2018 r. sygn. akt I C 361/17

  1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie III w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda dalszą kwotę 2.000 (dwa tysiące) zł, a w pozostałym zakresie powództwo oddala oraz w punkcie IV w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3.001 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
  2. oddala apelację w pozostałym zakresie;
  3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 100 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

 

Grażyna Matuszek                     Lidia Mazurkiewicz-Morgut                     Anna Guzińska

 

Pobierz PDF