Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt II K 696/18

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Szamotułach  Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący:   SSR Kinga Wieczorek - Przybylska

Protokolant: Agnieszka Adamczak

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szamotułach ------------
po rozpoznaniu w dniu 08-01-2019, 26-03-2019, 14-05-2019 sprawy H.R. (…) oskarżonego o to, że

w dniu od 24 grudnia 2016 r. do 21 lutego 2017 r. w miejscowości G. pomawiał za pomocą środków masowego komunikowania tj na stronie internetowej www.diagnostasamochodowy.pl Grzegorza Krzemienieckiego - właściciela przedsiębiorstwa handlowo-usługowego "Sunrise" z siedzibą w Łodzi zarzucając mu oszustwa , kłamstwa i matactwa a więc o takie postępowania i właściwości, które mogły poniżyć go w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania niezbędnego dla działalności którą pokrzywdzony prowadzi, tj. o czyn z art. 212 § 2 kk orzeka:

  1. Oskarżonego H.R. uznaje za winnego zarzucanego mu czynu popełnionego w sposób wyżej opisany tj. przestępstwa z art. 212 § 2 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych.
  2. Na podstawie art. 212 § 3 kk orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie 1000 (tysiąc) zł.
  3. Na podstawie art. 628 pkt 1 kpk i art. 616 pkt 2 kpk oraz na podstawie § 11 ust 2 pkt 1 , ust 7, § 12 ust 1 i 3, § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22-10-2015r w sprawie opłat za czynności adwokackie zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego Grzegorza Krzemienieckiego kwotę 2993,30 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 30/100) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego udzielonego oskarżycielowi prywatnemu.
  4. Na podstawie art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych, zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych i wymierza mu opłatę w kwocie 200  złotych.

SSR Kinga Wieczorek-Przybylska

 

Pobierz PDF