Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2560

600 kB z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2551

100 kB z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2547

140 kB z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2546

520 kB z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 30.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

2525

270 kB z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

2519

250 kB z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 23.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

2482

540 kB z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 20.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2466

100 kB z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.12.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2390

110 kB z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 06.11.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2143

100 MB z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 05.11.2019 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

2130

850 kB z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.09.2019 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1840

120 kB z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 25.09.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1825

300 kB z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.09.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1787

270 kB z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 06.08.2019 r.
USTAWA

1466

160 kB z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. MI z dn. 18.07.2019 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0036

360 kB z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 12.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1297

100 kB z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1288

500 kB z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1274

140 kB z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1272

230 kB z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 09.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1270

110 kB z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 09.07.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

1268

110 kB z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1144

110 kB z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1143

360 kB z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1142

110 kB z dnia 30 maja 2019 r. zzmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.04.2019 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

0769

ADR 1

ADR 2

 

4,58 MB

6,15 MB

z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.03.2019 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0510

440 kB z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 07.03.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

0448

460 kB z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie badań technicznych pojazdów służb

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 01.03.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0410

100 kB z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.02.2019 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

0382

730 kB z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 14.01.2019 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0062

100 kB z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

 

 

 

Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl