Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.05.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0989

1,14 MB z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 11.05.2022 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

0988

2,1 MB z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 28.04.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0918

570 kB z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 04.04.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

0738

600 kB z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 08.02.2022 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

0300

850 kB z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 27.01.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0188

250 kB z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 25.01.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0167

190 kB z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.01.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0129

250 kB z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 19.01.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0123

800 kB z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.01.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

0122

250 kB z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

 

 

Pliki *.pdf  alt pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl