Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ W KROŚNIE

Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation Department in Krosno

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     www.klubdiagnosty.pl

Konto Bankowe: PKO BP S.A. O/Krosno Nr 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177

REGON: 370018453         NIP: 684-10-59-472


Krosno, dnia 27 czerwca 2024 r.

 

SITK/SKP-214/2024

 

Minister Infrastruktury - Pan Dariusz Klimczak

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 

 

Dotyczy: Brak nowelizacji tabeli opłat za badania techniczne pojazdów

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

Doskonale zna Pan Minister sytuację w jakiej znaleźli się właściciele podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów w Polsce – już niedługo będziemy przeżywać 20 rocznicę wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. 2004 nr 223 poz. 2261). Udzielane odpowiedzi na składane interpelacje poselskie w 2024 roku (nr, 269, 327, 396, 495, 536, 740, 757, 1236, 1287, 1317, 1341 i 2651) nawiązują do prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury analiz mających na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. Aby przedmiotowe analizy przyśpieszyć uczestniczyliśmy w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury, które odbyło się w dniu 20 marca 2024 roku, podczas którego szczegółowo wskazywaliśmy wszelkie koszty, ponoszone przez podmioty prowadzące SKP, które powinny złożyć się na końcową cenę tzw. „przeglądów rejestracyjnych” składając jednocześnie nasze pismo z dnia 19.03.2024 r. nr SITK/SKP-45/2024.

Istotnym jest również, iż zgodnie z § 129 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) nie ma potrzeby czekać na zmiany ustawowe – wystarczy jedynie zmienić obecnie obowiązujące opłaty za badania techniczne pojazdów wyłącznie poprzez nowelizację rozporządzenia - co zostało uwidocznione w dniu 3 kwietnia br. podczas posiedzenia Senackiej Komisji Infrastruktury.

Minęły kolejne miesiące, a rozporządzenie nie zostało dostosowane do realiów gospodarczych pomimo delegacji wynikającej z art. 84a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) i wskazanego powyżej § 129 rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej. Nadmieniamy, że tabela opłat za badania techniczne pojazdów pochodzi sprzed niemal 20 lat i jak zostało wykazane we wcześniejszych pismach, nigdy do wyliczenia nie uwzględniono kosztów wykonywania badań technicznych.

Przekazujemy jednocześnie treść maila, którą nadesłał do nas jeden z właścicieli SKP:

„Nasza stacja prowadzona jest na terenie wiejskim, przeprowadzamy około 3100 - 3400 badań rocznie co powoduje, że stacja jest kompletnie nierentowna. Straty miesięczne wahają się od 3 tys. zł do nawet 6,5 tys. W roku ubiegłym straty wyniosły 42 000 zł, a w tym jest jeszcze gorzej. Jeśli sytuacja w branży się nie zmieni w najbliższym czasie będziemy zmuszeni zamknąć naszą stację jeszcze w bieżącym roku. Na skutek dopłacania do działalności od około 1,5 roku straciłem wszystkie oszczędności z emerytury i pracy na warsztacie i nie mam jak dalej "walczyć". Tak funkcjonować naprawdę się nie da. Zaniechania rządu w zakresie rewaloryzacji cennika przez okres 20 lat jest znęcaniem się nad przedsiębiorcami dbającymi o stan bezpieczeństwa na drogach. Czy wiedzą Państwo kiedy możemy się spodziewać dostosowania cennika badań do obecnych warunków gospodarczych?”

Bez wątpienia każdy kolejny dzień, tydzień lub miesiąc zwłoki, to kolejne dramaty właścicieli SKP, w tym wielu mikroprzedsiębiorców prowadzących często od wielu lat stacje diagnostyczne.

W związku z powyższym, skoro w dniu 14 marca 2024 r. wskazywał Pan Minister, iż bardzo szanuje Pan każdego przedsiębiorcę i chciałby Pan Minister, żeby zapanowała równowaga w koszcie opłaty za badanie techniczne, ale także z możliwością prowadzenia tej działalności gospodarczej oraz, że nie będzie Pan na pewno zwlekał nad rozwiązaniem tego tematu - proszę o wskazanie konkretnej daty wejścia w życie tak ważnych zmian.

 

 

  

 

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu

Oddziału SITK w Krośnie

mgr inż. Artur Sałata

Koordynator ds. SKP

 

 


 

Pobierz pismo w PDF