Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła petycję złożoną w sprawie corocznej nowelizacji cennika badań technicznych pojazdów - czytaj PDF

 

Artykuł w tej sprawie zamieścił na swoich stronach MOTOFAKTOR:

https://www.motofaktor.pl/czy-ceny-na-skp-w-koncu-sie-zmienia/


Długofalowy protest. START: 26 czerwca 2023 r.

Czytaj więcej

W dniu 6 czerwca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która znosi opłatę ewidencyjną.

Po wejściu w życie ustawy zniesione zostaną opłaty ewidencyjne, które były pobierane i przekazywane przez Stacje Kontroli Pojazdów na rachunek funduszu – CEPiK, tym samym zniesiony zostanie również obowiązek przekazywania sprawozdań z ww. opłat ewidencyjnych.   


 

Numer rachunku bankowego, na które Stacje Kontroli Pojazdów powinny przesyłać należność z tytułu opłaty ewidencyjnej nie uległ zmianie. Opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Ministerstwo Cyfryzacji, adres bez zmian.

Link do instrukcji krok po kroku, w jaki sposób przesłać sprawozdanie poprzez ePUAP: : http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/elektroniczne-sprawozdanie-z-oplat-ewidencyjnych 

W dniu 26 czerwca 2023 roku rozpocznie się OGÓLNOPOLSKA akcja protestacyjna stacji kontroli pojazdów. 

czytaj - Protest SKP


Ważny komunikat SITK RP o/Krosno w sprawie protestów na stacjach kontroli pojazdów

czytaj Komunikat


Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych

Opracowanie powstało na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego i zawiera między innymi omówienie problematyki podwójnej odpowiedzialności za to samo naruszenie, raz w trybie administracyjnoprawnym, drugi raz w trybie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia w kontekście zasady ne bis in idem.

czytaj - Warto wiedzieć


 

Cofanie diagnoście uprawnienia do badań technicznych. Rzecznik przyłączył się do skargi konstytucyjnej

 

czytaj Wyjaśnianie spraw


Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w maju i czerwcu 2023 r. pod nazwą:

 

Rewolucyjne zmiany w systemie badań technicznych pojazdów"

 

 czytaj - Seminaria 2023 r.


Opłaty za badania techniczne pojazdów. Kolejna interwencja Rzecznika w resorcie infrastruktury z dnia 9-02-2023 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw