Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w maju i czerwcu 2022 r. pod nazwą:

 

„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r."

 

 

Seminaria odbędą się STANCJONARNIE (w maju) oraz ONLINE (w czerwcu)

czytaj - Seminaria 2022 r.


Centralny Ośrodek Informatyki umożliwił przesyłanie wniosków o certyfikaty SSL i VPN poprzez platformę ePUAP.

więcej informacji - CEPIK


Kolejny już raz udało się nam pomóc diagnostom samochodowym, którym cofnięto uprawnienia.

Pierwszy diagnosta (woj. dolnośląskie) otrzymał decyzję o cofnięciu uprawnień z uwagi na fakt, iż przeprowadził okresowe badanie techniczne pojazdu kończąc je wynikiem pozytywnym, pomimo braku adnotacji urzędowej „GAZ-LPG" w dowodzie rejestracyjnym. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję Urzędu Miasta po zapoznaniu się z przygotowanym odwołaniem.

Drugi diagnosta (woj. mazowieckie) przeprowadził okresowe badanie techniczne cysterny kończąc je wynikiem pozytywnym bez dokumentów "dozorowych" za co otrzymał decyzję o cofnięciu uprawnień. Kilka lat trwało, aby Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję Starosty - aktualnie czekamy na uzasadnienie wyroku NSA II GSK 1685/18.

Aktualizacja SKP PRO - 2022 podstawy prawne VAT, PIT i CIT.

Informujemy, że zmienione zostały podstawy prawne dotyczące dodatkowych badań technicznych tzw. „podatkowych”. Obecny wzór zaświadczenia zamieszczony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1787 zawiera w dalszym ciągu nieaktualne podstawy prawne, mimo ogłoszenia w 2021 r. jednolitych tekstów ustaw – właściwe  przedstawiamy na https://forumdiagnostow.pl  - dział Dodatkowe badania techniczne -> VAT, PIT, CIT.

W programie SKP PRO nowe formułki pojawią się po pobraniu aktualnej wersji.

Pomimo naszych starań o zmianę cen określonych w archiwalnej  tabeli opłat załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zmianami) otrzymaliśmy informację od Ministra Infrastruktury wskazującą, iż strona Rządowa nie zamierza podwyższać opłat za badania techniczne pojazdów.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Czy numer VIN pojazdu stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

czytaj Warto wiedzieć


Pismo do Premiera w sprawie zmiany cen za badania techniczne pojazdów, które nie były waloryzowane od 17 lat.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Wyrok WSA

Przedmiotem postępowania było sprawdzenie poprawności badania technicznego pojazdu marki ... o nr rej. ..., przeprowadzonego przez diagnostę W. N. Organ ustalił, że diagnosta wykonał badanie techniczne pojazdu z wynikiem pozytywnym, dokonując wpisu w dowodzie rejestracyjnym, pomimo braku adnotacji w dowodzie pojazdu o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem, czym naruszył przepis określony w pkt 10.5 kolumna 3 lit. d działu I zał. nr 1 do rozporządzenia.

Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść diagnosty.

czytaj Wyrok WSA


Informujemy, że obecnie trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż zapowiadana od lat tzw. „rewolucja” w systemie badań technicznych pojazdów wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku. 

Link do śledzenia zmian


Czy numer rejestracyjny jest daną osobową?

II SA/Gl 593/18 - Wyrok WSA w Gliwicach

Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż ...

czytaj Warto wiedzieć