Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie od 1 października 2018 roku przepisów o braku konieczności posiadania podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację komunikacji w tym zakresie pomiędzy systemami obsługującymi zadania realizowane przez stacje kontroli pojazdów a CEPiK2.0.

Po stronie systemu centralnego zgodnie z założeniami ze spotkań z przedstawicielami Interesariuszy, udostępniono w terminie 26 czerwca 2018r. dokumentację biznesową opisującą zmiany związane z wejściem w życie w/w zmiany prawnej oraz opis nowych wartości słownikowych. Zgodnie z przekazywaną na spotkaniach w MC informacją, dotychczasowe interfejsy CEP 2.0 wykorzystywane przez Państwa rozwiązania dziedzinowe, nie zostały w związku z nowym rozwiązaniem zmienione.

Technicznie zmiana po stronie ewidencji będzie zrealizowana poprzez zmianę wartości słownikowej z obecnej ZATRZYMANY na ZATRZYMANY – FIZYCZNIE, a od 1 października wejdzie do użycia wartość ZATRZYMANY – WIRTUALNIE.

Uprzejmie proszę o przeprowadzenie testów integracyjnych w w/w zakresie do końca dnia 12 września br. oraz potwierdzenie poprawności działania aplikacji po zmianach od dnia 1 października 2018 roku w terminie do końca dnia 14 września 2018 roku.

UWAGA: Stacje kontroli pojazdów, w przypadku wystąpienia przesłanek do zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) postępują na dotychczasowych zasadach, czyli zatrzymują dokument fizycznie i przesyłają go do organu, który wydał dokument.

(…)

Jednocześnie poniżej przedstawiam informację na temat przedmiotowej zmiany.

Ramy formalno-prawne:

Ustawy z dnia 9 maja 2018r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 957), przewiduje zniesienie obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy OC. Dane i informacje dotyczące w/w dokumentów będą sprawdzane przez organy kontroli ruchu drogowego w centralnej ewidencji pojazdów. Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018r. powyższego rozwiązania zostanie wprowadzone w dniu 1 października 2018r.

Konsekwencją nowej regulacji są zmiany przepisów dotyczących zatrzymywania i zwrotu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego). Główne założenia rozwiązania wynikające z przepisów:

1. UWAGA: Postępowanie wobec DR (PC) zatrzymanego przez stację kontroli pojazdów odbywa się na dotychczasowych zasadach. Stacja kontroli pojazdów zatrzymuje fizycznie dokument i przesyła go jak dotychczas do organu, który go wydał. Organ, po ustaniu przesłanek powodujących zatrzymanie DR (PC), zwraca dokument zgodnie z dotychczasową procedurą.

2. Stacja kontroli pojazdów, w przypadku wystąpienia odpowiednich przesłanek do zatrzymania fizycznego dokumentu (np. dokument zniszczony), będzie mogła zatrzymać ten dokument i odnotować informację o jego zatrzymaniu w centralnej ewidencji pojazdów również w przypadku, gdy uprzednio odnotowane zostało zatrzymanie wirtualne przez organ kontroli ruchu drogowego.

3. Stacja kontroli pojazdów nie ma możliwości odnotowania zwrotu dokumentu. Zwrotu dokumentu zatrzymanego fizycznie przez stację kontroli pojazdów, może dokonać tylko organ, który go wydał (właściwy starosta). W przypadku, gdy stacja kontroli pojazdów nie zatrzymuje dokumentu, ale przeprowadza badanie techniczne pojazdu po zatrzymaniu dokumentu przez organ kontroli ruchu drogowego, postępowanie odbywa się na dotychczasowych zasadach. Wydawane jest zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym i jeśli wynik badania jest pozytywny osoba, w celu odzyskania zatrzymanego dokumentu może zwrócić się o oznaczenie zwrotu dokumentu do organu, który go wydał (właściwy starosta) lub organu, który dokonał zatrzymania (do dowolnej jednostki w ramach tego podmiotu).

 

 

Z poważaniem,

P. C.

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Systemów Państwowych

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27,

00-060 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: +48 22 245 59 02

tel. +48 22 556 84 49

tel. +48 22 245 58 43

fax +48 22 829 48 62