Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów szkoleniowych pod nazwą:

„Działalność Stacji Kontroli Pojazdów i praca diagnostów samochodowych w świetle obowiązujących przepisów i nadchodzących zmian”

 

czytaj - Seminaria szkoleniowe 2017 r.


Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony najnowszy projekt (z dnia 13.03.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wcześniejszy projekt z dnia 30.09.2016 r. dotyczący wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE był przez nas omawiany podczas ubiegłorocznych jesiennych spotkań z diagnostami i urzędnikami i zakładał wiele kontrowersyjnych rozwiązań. Ponadto na stronie RCL została zamieszczona tabela uwag zgłoszonych, w ramach uzgodnień międzyresortowych, natomiast 20 marca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się konferencja uzgodnieniowa.

Wg. najnowszego projektu badanie techniczne przeprowadza się:

1) w podstawowej stacji kontroli pojazdów,

2) w okręgowej stacji kontroli pojazdów,

3) w Centrum Badawczym Transportowego Dozoru Technicznego.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z projektem oraz z tabelą uwag.

czytaj - Projekty ustaw


 

Opinia prawna z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie prawnego charakteru badania technicznego - analiza badania technicznego jako usługi.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne


Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną opinią w sprawie zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do przewozu dłużyc, której celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy pojazdy służące do przewozu długich ładunków (np. dłużyc, rur), które to pojazdy w czasie ruchu nie są doczepione do pojazdu ciągnącego, lecz są z nim połączone tylko za pomocą ładunku mogą być dopuszczone do ruchu po drogach publicznych w Polsce?

Opinia zawiera odpowiedź na postawione pytanie, uzasadnienie oraz rozwiązanie zaistniałego problemu. Postanowiliśmy udostępnić opinię wszystkim zainteresowanym stronom, w celu dążenia do zmiany przepisów, które obecnie godzą w Polskich przewoźników oraz narażają diagnostów samochodowych i urzędników na konsekwencje prawne.

Reportaż - Dyskryminacja polskiego transportu drogowego w UE.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Kto odpowiada za niewłaściwe działanie programu na stacji kontroli pojazdów?

Wyrok w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

czytaj - Warto wiedzieć


Opinia prawna z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzanych zmian konstrukcyjnych w pojazdach w kontekście ewentualnego wymagania przez diagnostę samochodowego stosownego dokumentu wydanego przez jednostkę uprawnioną w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 858).

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne


Opinia prawna z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentowania dokonania zmian konstrukcyjnych w pojeździe...

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne


Propozycje zapisów dotyczące obszaru badań technicznych pojazdu w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. ) z dnia 30 września 2016 r. i 2 stycznia 2017 r.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie ustalania masy przyczep

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych seminariów szkoleniowych w 2016 roku, w których uczestniczyło ponad 1000 diagnostów samochodowych, ponad 100 przedstawicieli Urzędów Miast / Starostw Powiatowych oraz przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

czytaj - Sprawozdanie