Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

AIDC Cloud™ - CHMURA DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Rozwiązanie przystosowane do:

  • RODO
  • CEPiK 2.0
  • projektu ustawy UC65
  • rejestracji wizyjnej badań
  • gromadzenia zdjęć

Więcej...


Sprawozdanie

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych seminariów szkoleniowych wiosną 2018 roku, w których uczestniczyło prawie 900 osób, zarówno diagnostów samochodowych, właścicieli stacji kontroli pojazdów oraz urzędników sprawujących bezpośredni nadzór nad SKP.

czytaj - Sprawozdanie


 

NIK o wdrażaniu systemu CEPiK 2.0

Miał poprawić funkcjonowanie administracji, ale też przynieść konkretne korzyści dla obywatela. System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 2.0 nie działa jednak poprawnie...

czytaj - CEPIK


Odpowiedź Ministra Infrastruktury na List Otwarty z dnia 26 kwietnia 2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo Senatora RP do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojących praktyk TDT z dnia 3 kwietnia 2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Seminaria szkoleniowe SITK RP o/Krosno - z uwagi na duże zainteresowanie organizowanymi seminariami szkoleniowymi pod nazwą "ZMIANY W SYSTEMIE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW" informujemy, że rejestracja uczestników w każdym miejscu rozpocznie się od godz. 8:00. Ponadto do udziału w seminariach szkoleniowych w kolejnych terminach zapraszam przedstawicieli SKP, którzy z różnych względów nie mogli przybyć w marcu br.

Przekazujemy treść Listu Otwartego wystosowanego przez Redakcje Kwartalnika Towary Niebezpieczne (Bezpieczeństwo w Logistyce) do Premiera Rządu RP oraz Parlamentarzystów w sprawie niepokojących praktyk TDT i budzących wątpliwości co do ich celowości prac legislacyjnych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


UWAGA!

Z przyczyn od nas niezależnych seminarium szkoleniowe organizowane SITK RP oddział Krosno w dniu 23.03.2018 r. w Dobieszkowie k. Łodzi zostało przeniesione do Pabianic - Willa Impresja ul. Żeromskiego 20A

Z powyższych względów spotkanie rozpocznie się z opóźnieniem ok. godziny 10.00

Ze względu na duże zainteresowanie czas rejestracji nie ulega zmianie. Zapraszamy od godziny 8.30

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 marca 2018 r.

czytaj Projekty aktów prawnych - Ustawy


Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rezygnacji tworzenia Centrów Badań Transportowego Dozoru Technicznego, w tym powstawania rządowych stacji TDT.

czytaj Wyjaśnianie spraw