Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

W sierpniu br. został złożony wniosek do Ministra Cyfryzacji o udzielenie informacji publicznej na sporządzony zestaw pytań, które w szczególności dotyczą kontroli funkcjonowania stacji kontroli pojazdów po wejściu w życie CEPiK 2.0 i RODO.

Zapraszamy do zapoznania się z wysłanym wnioskiem oraz odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji

czytaj - CEPIK


 

Informacje w sprawie klasyfikacji taryfowej pojazdów - m.in. pozycje 8703 i 8704 - Pojazd mechaniczny typu "pickup".

czytaj Warto wiedzieć


Decyzja SKO uchylającą Decyzję Prezydenta Miasta P. w sprawie cofnięcia uprawnień diagnosty

czytaj Wyjaśnianie spraw


Wyrok w sprawie udzielania informacji publicznej po przesłaniu na adres poczty elektonicznej organu - orzeczenie prawomocne.

czytaj Warto wiedzieć


Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. wprowadzony zostaje do ustawy o podatku od towarów i usług mechanizm podzielonej płatności (split payment).

czytaj Warto wiedzieć


Pismo do organów administracji rządowej w sprawie quadów. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian legislacyjnych, które ułatwiałyby dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG na analogicznych zasadach jak za życia przedsiębiorcy, w okresie, co do zasady, między otwarciem spadku a jego działem

czytaj Projekty ustaw


Wyrok w sprawie badania technicznego i wyznaczania terminu następnego badania technicznego pojazdu (PC), który ma być używany jako taksówka.

Uzasadnienie w powyższym wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia odpowiadającej udzielanym odpowiedziom na zadawane pytania podczas seminariów szkoleniowych w marcu i kwietniu 2018 r.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Baza Orzeczeń NSA rok 2018


DIESELGATE - Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów a zalecenia Ministerstwa Infrastruktury dotyczące okresowych badań technicznych zawarte w piśmie z dnia 11.05.2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


PRZEWODNIK PO RODO

Dla małych i średnich przedsiębiorców.

czytaj Warto wiedzieć