Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowym tematem, który będzie omawiany na Seminariach w marcu i kwietniu 2019 r. organizowanych przez SITK RP o/Krosno.

Informuję, że w związku z nowelizacją przepisów prawnych od dnia 1 lipca 2018 roku, niektórzy właściciele pojazdów uzyskiwali zmniejszone jednorzędowe tablice rejestracyjne w nielegalny sposób poprzez wprowadzanie w błąd urzędników rejestrujących pojazdy. Niedługo pojazdy z takimi tablicami pojawią się w stacjach kontroli pojazdów.

Podczas seminarium dla diagnostów omówimy dodatkowe tematy...

czytaj więcej...


Pismo wysłane do Premiera Mateusza Morawieckiego

Narażanie diagnostów samochodowych na konsekwencje prawne wskutek braku nowelizacji rozporządzenia

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Z A P R A S Z A M 

do uczestnictwa w seminariach związanych z systemem badań technicznych, które zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu 2019 r. przez SITK RP o/Krosno przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi i CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą:

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

 

czytaj - Seminarium 2019 r.


PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Infrastruktury:

- (nr 247) z dnia 4 grudnia 2018 r. (druk 2985) – kontynuacja

- (nr 245) z dnia 23 listopada 2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Zyczenia

Pismo wysłane do partii Prawa i Sprawiedliwości.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Posiedzenie Sejmu w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo SITK RP o/Krosno skierowane do posłów na Sejm RP w sprawie odrzucenia wyjątkowo kontrowersyjnego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

czytaj Wyjaśnianie spraw


Korespondencja do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z załącznikami przesłana przez Grzegorza Krzemienieckiego po posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 04 grudnia 2018 r. 

czytaj Forum

czytaj Projekty ustaw


Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) – kontynuacja.

Posiedzenie z udziałem Artura Sałaty SITK RP o/Krosno oraz Grzegorza Krzemienieckiego

czytaj Wyjaśnianie spraw