Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Tekst ustawy w sprawie CEPIK 2.0

czytaj - CEPIK


W całym kraju Stacje Kontroli Pojazdów poprawiają błędy

Już niebawem zostanie uruchomiona nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w części dotyczącej pojazdów. Kluczowym elementem bazy CEPiK są zawarte w niej dane.

czytaj - CEPIK


Specyfikacja techniczna interfejsu do obsługi badań technicznych.

czytaj - CEPIK


Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszam do zapoznania się z pismem w sprawie zatrudniania diagnostów samochodowych.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem w sprawie procedowanych aktów prawnych umożliwiających przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów. Niestety, przygotowane przepisy są oderwane od rzeczywistości, a ich realizacja nie byłaby możliwa do wykonania.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz poprzedniej zmiany przepisów pozbawiających praw nabytych.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych seminariów szkoleniowych wiosną 2017 roku, w których uczestniczyło ponad 600 osób, zarówno diagnostów samochodowych, właścicieli stacji kontroli pojazdów oraz urzędników sprawujących bezpośredni nadzór nad SKP. W pięciu spotkaniach (Szczytno, Warszawa, Kielce, Toruń i Gdańsk) zagadnienie dotyczące wdrożenia CEPiK 2.0 referowali także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji. 

 

SPRAWOZDANIE

 


 

SEJM RP - pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury (nr 77)

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego z dnia 10 maja 2017 (str. 3-18)

pobierz PDF


SEJM RP - pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej (nr 48)

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o  wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do  ruchu drogowego z dnia 20 kwietnia 2017 r. (str. 11 – 20)

pobierz PDF