Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pismo do Rzecznika MŚP w sprawie wprowadzania w pojazdach przed pierwszą ich rejestracją na terytorium Polski zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodach rejestracyjnych, których efektem jest niezgodny stan faktyczny pojazdów z zagranicznymi dowodami rejestracyjnymi

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Opinia prawna z dnia 25.10.2018 r. w sprawie dodatkowego badania technicznego pojazdu, który został przystosowany do spełnienia wymagań technicznych stawianych „TAXI”, w tym wpisywanie terminów następnego badania technicznego, wpisywanie i wykreślanie adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne 2018 r.


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - druk nr 2985

Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

więcej...


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

więcej...


Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 października 2018 roku

czytaj - Stanowisko ZPP


List otwarty SITK RP o/Krosno do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – numer z wykazu prac legislacyjnych UC65,
  • zmiany opłat za przeprowadzane badania techniczne na stacjach kontroli pojazdów.

czytaj - List Otwarty SITK RP o/Krosno 


Komunikat Ministerstwa Cyfryzacjii wraz z prezentacją - Bez dokumentów na drodze - w związku ze zniesieniem od dnia 1 października 2018r. obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy OC.

czytaj CEPIK


OŚWIADCZENIE „SUNRISE” P.H.U. Z ŁODZI W SPRAWIE KŁAMSTW ZAMIESZCZONYCH W ARTYKUŁCH i KOMENTARZACH na stronie internetowej www.diagnostasamochodowy.pl

czytaj - Oświadczenie


Materiał szkoleniowo-edukacyjny w postaci filmu instruktażowego

pt. „OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE KROK PO KROKU”

ZWIASTUN FILMU


 

Z dniem 14 września rozpoczynają się testy integracyjne w PWPW w związku z wejściem w życie od 1 października 2018 roku przepisów o braku konieczności posiadania podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC.

czytaj - CEPIK