Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pismo do Prezesa Rady Ministrów wraz z odpowiedzią w sprawie poświadczenia TDT

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji mobilnej TAXI. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Zawiadomienie Ministra Infrastruktury z dnia 05 czerwca 2020 r. o sposobie załatwienia petycji z dnia 12.03.2020 dotyczącej urealnienia cen za badania techniczne pojazdów.

czytaj Zawiadomienie


Wprowadzamy zmiany w zakresie dostarczania faktur, kodów aktywacyjnych i zamawianych produktów. Wskazane jest też udostępnienie telefonów firmowych (komórkowych), by kurier mógł wysyłać powiadomienie o dostarczanych przesyłkach (data, sposób dostawy), które ze względu na swoje gabaryty wymagają korzystania z usług kurierskich. Prosimy wszystkich klientów o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Pobierz Oświadczenie


 

W dniu dzisiejszym wystapiły utrudnienia w nawiązaniu połączenia VPN za pośrednictwem aplikacji CISCO AnyConnect. KAŻDA stacja kontroli pojazdów korzystająca z Cisco AnyConnect musi wykonać aktualizację certyfikatów dostosowując się do zmienionych warunków.

czytaj CEPIK


Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej

czytaj CEPIK


Czasowe przerwy w dostępności środowisk ŚTI i PREPROD

czytaj CEPIK


Przypominamy o konieczności przełączania SKP na endpointSKP.

czytaj CEPIK


Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie tarczy antykryzysowej.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Zapraszamy do zapoznania się z petycją w sprawie urealnienia stawek przewidzianych w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zmianami) poprzez ich podwyższenie co najmniej o 100 % na skutek uwzględnienia m.in. ponad 15 letniej inflacji i innych składników wymienionych w petycji.

czytaj Petycję