Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

PETYCJA z dnia 13 czerwca 2022r. skierowana do Prezydenta RP dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

czytaj Wyjaśnianie spraw


SEMINARIA SITK RP o/Krosno - ONLINE

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w Seminariach SKP ONLINE, które odbędą się w przyszłym tygodniu, informujemy, że brak jest wolnych miejsc na Seminaria w dniach 7 i 8 czerwca br. Można się jeszcze zgłaszać na Seminaria ONLINE, które odbędą się w dniach 9, 10 i 11 czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat zagadnień poruszanych na seminariach SITK RP O/Krosno.

czytaj Seminaria 2022


 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w maju i czerwcu 2022 r. pod nazwą:

 

„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r."

 

 

Seminaria odbędą się STANCJONARNIE (w maju) oraz ONLINE (w czerwcu)

czytaj - Seminaria 2022 r.


Centralny Ośrodek Informatyki umożliwił przesyłanie wniosków o certyfikaty SSL i VPN poprzez platformę ePUAP.

więcej informacji - CEPIK


Kolejny już raz udało się nam pomóc diagnostom samochodowym, którym cofnięto uprawnienia.

Pierwszy diagnosta (woj. dolnośląskie) otrzymał decyzję o cofnięciu uprawnień z uwagi na fakt, iż przeprowadził okresowe badanie techniczne pojazdu kończąc je wynikiem pozytywnym, pomimo braku adnotacji urzędowej „GAZ-LPG" w dowodzie rejestracyjnym. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję Urzędu Miasta po zapoznaniu się z przygotowanym odwołaniem.

Drugi diagnosta (woj. mazowieckie) przeprowadził okresowe badanie techniczne cysterny kończąc je wynikiem pozytywnym bez dokumentów "dozorowych" za co otrzymał decyzję o cofnięciu uprawnień. Kilka lat trwało, aby Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję Starosty - aktualnie czekamy na uzasadnienie wyroku NSA II GSK 1685/18.

Aktualizacja SKP PRO - 2022 podstawy prawne VAT, PIT i CIT.

Informujemy, że zmienione zostały podstawy prawne dotyczące dodatkowych badań technicznych tzw. „podatkowych”. Obecny wzór zaświadczenia zamieszczony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1787 zawiera w dalszym ciągu nieaktualne podstawy prawne, mimo ogłoszenia w 2021 r. jednolitych tekstów ustaw – właściwe  przedstawiamy na https://forumdiagnostow.pl  - dział Dodatkowe badania techniczne -> VAT, PIT, CIT.

W programie SKP PRO nowe formułki pojawią się po pobraniu aktualnej wersji.

Pomimo naszych starań o zmianę cen określonych w archiwalnej  tabeli opłat załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zmianami) otrzymaliśmy informację od Ministra Infrastruktury wskazującą, iż strona Rządowa nie zamierza podwyższać opłat za badania techniczne pojazdów.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Czy numer VIN pojazdu stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

czytaj Warto wiedzieć


Pismo do Premiera w sprawie zmiany cen za badania techniczne pojazdów, które nie były waloryzowane od 17 lat.

czytaj Wyjaśnianie spraw