Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

KGP - postępowanie w przypadku braku miejsca na wpis w dowodzie rejestracyjnym

czytaj Stanowiska w sprawie stosowania przepisów


KGP - Badanie techniczne pojazdu z wynikiem negatywnym.

 

czytaj Stanowiska w sprawie stosowania przepisów


Stanowisko SITK RP oddzial w Krośnie w sprawie podważania ich kompetencji oraz podmiotów ze stowarzyszeniem współpracujących.

Kopia do pobrania -> strona 1JPG, strona 2 JPG, strona 3 JPG, PDF 1-3  

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury z 5 maja 2006 r. - załącznik do stanowiska.
Kopia do pobrania -> strona 1 JPG, PDF 


Zapraszamy w miesiącu wrześniu i pażdzierniku 2011 r na kolejny cykl seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów oraz organów nadzorujących stacje kontroli pojazdów i rejestrujących pojazdy.

 czytaj Harmonogram szkoleń, seminariów i konferencji


Nowy projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego wraz z pismem wysłanym do UOKiK.

 czytaj Projekty aktów prawnych - Ustawy


Opinia prawna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie obliczania i wyznaczania terminu następnego badania technicznego przed i po upływie 3 lat od dnia pierwszej rejestracji w związku z zapisem, o którym mowa w art. 81 ust 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym: "następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego,", w szczególności:

  1. Jakie ma znaczenie w zdaniu spójnik "i"?
  2. Czy ww. zapis w ustawie ? Prawo o ruchu drogowym należy stosować razem, czy oddzielnie?
  3. Czy właściwym jest założenie w związku z ww. zapisem w ustawie, że diagnosta po upływie 3 lat od dnia pierwszej rejestracji obowiązany jest określić następny termin badania technicznego przed upływem (dopełniając do) 5 lat licząc od dnia pierwszej rejestracji.
  4. Jaki organ jest uprawniony do wpisywania terminu ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. b. Czy tożsame dotyczy diagnosty samochodowego? 

czytaj Prawo - opinie prawne 2011


Opinia prawna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie w sprawie  badań technicznych i dopuszczenia do ruchu pojazdów marki SAM, w szczególności:

  1.  rejestracji pojazdu i umieszczania cech identyfikacyjnych
  2.  terminu badań technicznych
  3.  opłat za wykonane czynności
  4.  pisma Urzędu Miasta Suwałki

czytaj Prawo - opinie prawne 2011


Zmiana numeru rachunku Funduszu Celowego CEPiK
 
UWAGA !!! Od 2 maja 2011 r. nowe konto Funduszu Celowego CEPiK.

Odpowiedź Komendy Głównej Policji na pismo z dnia 6 lutego 2011 r. w sprawie liczenia terminu następnego badania technicznego.

czytaj Wyjaśnianie spraw


W sprawie liczenia terminu następnego badania technicznego podjęliśmy dzialania mające na celu wyjaśnienie tego zagadnienia. W pierwszej kolejności wysłane zostałe pismo do KGP. 

czytaj Wyjaśnianie spraw