Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnodostępną informacją, która związana jest z powołaną grupą "ad hoc" przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

czytaj www.klubdiagnosty.pl


Pismo skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy wraz z odpowiedzią.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Wniosek o udzielenie wykładni operatywnej wystosowany do Starostwa w B.

 czytaj - Wyjaśnianie spraw


Pismo do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych po 31.12.2015 r.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zły stan techniczny aut powodem wielu wypadków w Polsce.

czytaj - Warto wiedzieć


Uwaga do projektu z dnia 20.10.2015 roku rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.  

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Wyrok w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. Diagnosta wyznaczał terminy poprzez dopełnianie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty skargi kasacyjnej za nieusprawiedliwione i oddalił ją na podstawie art. 184 p.p.s.a. 

czytaj - Warto wiedzieć


Felieton dotyczący Cepik 2.0

czytaj - Warto wiedzieć


Pismo do MIiR - przeprowadzanie badań technicznych po 31 grudnia 2015 r.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Informacja MIiR dotycząca stosowania nowych przepisów z zakresu warunków technicznych pojazdów oraz badań technicznych pojazdów.

czytaj - Informację MIiR