Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Kto odpowiada za niewłaściwe działanie programu na stacji kontroli pojazdów?

Wyrok w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

czytaj - Warto wiedzieć


Opinia prawna z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzanych zmian konstrukcyjnych w pojazdach w kontekście ewentualnego wymagania przez diagnostę samochodowego stosownego dokumentu wydanego przez jednostkę uprawnioną w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 858).

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne


Opinia prawna z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentowania dokonania zmian konstrukcyjnych w pojeździe...

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne


Propozycje zapisów dotyczące obszaru badań technicznych pojazdu w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. ) z dnia 30 września 2016 r. i 2 stycznia 2017 r.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Opinia SITK RP oddział Krosno w sprawie ustalania masy przyczep

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych seminariów szkoleniowych w 2016 roku, w których uczestniczyło ponad 1000 diagnostów samochodowych, ponad 100 przedstawicieli Urzędów Miast / Starostw Powiatowych oraz przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

czytaj - Sprawozdanie


Interpretacje podatkowe związane z opłatą ewidencyjną

czytaj - Warto wiedzieć


SKP od A do Z

czytaj - Warto wiedzieć


Pismo do MIiB z dnia 02 listopada 2016 r. - uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych projektów procedowanych rozporządzeń.

Stanowiska zgłoszone do projektu w ramach uzgodnień i konsultacji publicznych.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Uprzejmie informujemy iż z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie istotne zmiany związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, w tym wdrożenie CEPiK 2.0.

W związku z powyższym w październiku i w listopadzie zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach szkoleniowych, podczas których omówimy także najnowsze wyjaśnienia (z sierpnia 2016 roku) Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zadane różne pytania, ściśle związane z pracą diagnosty samochodowego.

Ponadto informujemy, iż skierowane zostało pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty samochodowego w kontekście zgodności ustawy – Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP, dlatego podczas spotkań omówimy nasze starania związane ze zmianą karania diagnostów.

czytaj - Seminaria szkoleniowe jesień 2016