Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz poprzedniej zmiany przepisów pozbawiających praw nabytych.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych seminariów szkoleniowych wiosną 2017 roku, w których uczestniczyło ponad 600 osób, zarówno diagnostów samochodowych, właścicieli stacji kontroli pojazdów oraz urzędników sprawujących bezpośredni nadzór nad SKP. W pięciu spotkaniach (Szczytno, Warszawa, Kielce, Toruń i Gdańsk) zagadnienie dotyczące wdrożenia CEPiK 2.0 referowali także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji. 

 

SPRAWOZDANIE

 


 

SEJM RP - pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury (nr 77)

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego z dnia 10 maja 2017 (str. 3-18)

pobierz PDF


SEJM RP - pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej (nr 48)

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o  wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do  ruchu drogowego z dnia 20 kwietnia 2017 r. (str. 11 – 20)

pobierz PDF


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w następujących seminariach szkoleniowych wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji:

 • w Szczytnie (8 maja 2017 r.),
 • w Warszawie (11 maja 2017 r.),
 • w Kielcach (23 maja 2017 r.),
 • w Toruniu (5 czerwca 2017 r.),
 • w Gdańsku (6 czerwca 2017 r.).

Uczestnicy wszystkich 15 spotkań (w maju i czerwcu br.) otrzymają opinię prawną (10 stron) przedstawiającą argumentację determinującą uznanie badania technicznego za usługę w znaczeniu faktycznym i prawnym oraz inne dodatkowe materiały, w tym informację zawierającą wykaz wielu zmian w procedowanym projekcie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, m.in.:

 • umożliwienie pracownikom TDT rejestrowania przeprowadzanej kontroli na nośnikach audiowizualnych (tak skonstruowany przepis umożliwia nagrywanie pracy diagnostów podczas przeprowadzanych badań technicznych),
 • wprowadzenie nowych badań dodatkowych pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek jego właściciela,
 • zmniejszenie kompetencji podstawowych SKP,
 • zmniejszenie kompetencji okręgowych SKP,
 • budowy Centrum Badawczych TDT,
 • terminu okresowego badania technicznego i umieszczania go w dokumentach, - nadzoru nad SKP ze strony TDT w Warszawie,
 • karania przedsiębiorców prowadzących SKP (do 10000zł) oraz diagnostów samochodowych (do 5000zł),
 • umożliwienie podmiotom z innych krajów prowadzenia SKP w Polsce,
 • umożliwienie przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza SKP,
 • uzupełnienia posiadanych uprawnień przez diagnostów samochodowych.

W projekcie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z 13 marca 2017 r. proponowanych zmian jest znacznie więcej, będą szczegółowo przedstawione podczas wszystkich spotkań.

czytaj - Seminaria szkoleniowe 2017 r.


NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego, w tym o nadzorze nad SKP i diagnostach samochodowych.

czytaj - Warto wiedzieć


Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów szkoleniowych pod nazwą:

„Działalność Stacji Kontroli Pojazdów i praca diagnostów samochodowych w świetle obowiązujących przepisów i nadchodzących zmian”

 

czytaj - Seminaria szkoleniowe 2017 r.


Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony najnowszy projekt (z dnia 13.03.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wcześniejszy projekt z dnia 30.09.2016 r. dotyczący wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE był przez nas omawiany podczas ubiegłorocznych jesiennych spotkań z diagnostami i urzędnikami i zakładał wiele kontrowersyjnych rozwiązań. Ponadto na stronie RCL została zamieszczona tabela uwag zgłoszonych, w ramach uzgodnień międzyresortowych, natomiast 20 marca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się konferencja uzgodnieniowa.

Wg. najnowszego projektu badanie techniczne przeprowadza się:

1) w podstawowej stacji kontroli pojazdów,

2) w okręgowej stacji kontroli pojazdów,

3) w Centrum Badawczym Transportowego Dozoru Technicznego.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z projektem oraz z tabelą uwag.

czytaj - Projekty ustaw


 

Opinia prawna z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie prawnego charakteru badania technicznego - analiza badania technicznego jako usługi.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne


Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną opinią w sprawie zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do przewozu dłużyc, której celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy pojazdy służące do przewozu długich ładunków (np. dłużyc, rur), które to pojazdy w czasie ruchu nie są doczepione do pojazdu ciągnącego, lecz są z nim połączone tylko za pomocą ładunku mogą być dopuszczone do ruchu po drogach publicznych w Polsce?

Opinia zawiera odpowiedź na postawione pytanie, uzasadnienie oraz rozwiązanie zaistniałego problemu. Postanowiliśmy udostępnić opinię wszystkim zainteresowanym stronom, w celu dążenia do zmiany przepisów, które obecnie godzą w Polskich przewoźników oraz narażają diagnostów samochodowych i urzędników na konsekwencje prawne.

Reportaż - Dyskryminacja polskiego transportu drogowego w UE.

czytaj - Wyjaśnianie spraw