Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 

TESTY DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU SKPPRO

czytaj - CEPIK


W dniu 24.10.2017r. rozpoczęły się testy przekrojowe E2E (End to End) w siedzibie PWPW w Warszawie. Testy mają pokazać stopień zintegrowania pomiędzy użytkownikami systemu CEPIK 2.0 (PWPW, starostwa powiatowe, policja, ubezpieczyciele i stacje kontroli).

Miło nam poinformować, iż stacje kontroli pojazdów reprezentuje firma Japa Software z programem SKP PRO.

Pierwsze testy pokazują poprawne przygotowanie i działanie programu SKP PRO w środowisku CEPIK 2.0. Testy potrwają ok. 2 tygodni.

 


 

Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0

 

Wymagania, zalecenia i wytyczne bezpieczeństwa dla Stacji Kontroli Pojazdów 

obowiązują od dnia 13 listopada 2017 r.

czytaj - CEPIK


Tekst ustawy w sprawie CEPIK 2.0

czytaj - CEPIK


W całym kraju Stacje Kontroli Pojazdów poprawiają błędy

Już niebawem zostanie uruchomiona nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w części dotyczącej pojazdów. Kluczowym elementem bazy CEPiK są zawarte w niej dane.

czytaj - CEPIK


Specyfikacja techniczna interfejsu do obsługi badań technicznych.

czytaj - CEPIK


Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszam do zapoznania się z pismem w sprawie zatrudniania diagnostów samochodowych.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem w sprawie procedowanych aktów prawnych umożliwiających przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów. Niestety, przygotowane przepisy są oderwane od rzeczywistości, a ich realizacja nie byłaby możliwa do wykonania.

czytaj - Wyjaśnianie spraw


Pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz poprzedniej zmiany przepisów pozbawiających praw nabytych.

czytaj - Wyjaśnianie spraw