Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

OGÓLNOPOLSKI PROSTEST SKP


SITK RP z Krosna informuje, że 26 czerwca 2023 r. rozpocznie się OGÓLNOPOLSKA akcja protestacyjna stacji kontroli pojazdów.

 

Im więcej podmiotów prowadzących SKP przystąpi do protestu, tym większe będzie prawdopodobieństwo zmiany archaicznej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów z uwzględnieniem kosztów wykonywania badań technicznych (tj. art. 84a ust. 2 ustawy – PoRD). Akcja protestacyjna nie zakłada przerywania ciągłości funkcjonowania stacji diagnostycznych (nie wymaga zamykania SKP i utraty przychodów) i nie naraża właścicieli oraz diagnostów na konsekwencje prawne – w znaczący jednak sposób utrudni kierowcom możliwość przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Ostrzegamy, że w ocenie organu nadzoru naruszeniem przepisów może być celowe zamykanie SKP bez dodatkowych działań ze strony właścicieli SKP oraz wprowadzanie danych przez diagnostę samochodowego do centralnej ewidencji pojazdów w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia bez tzw. „usprawiedliwienia takiej okoliczności wiarygodnym dowodem".
Szczegóły akcji protestacyjnej będziemy omawiać jako jeden z 10 tematów podczas seminariów, które rozpoczynamy już od 8 maja 2023 r. w Gdańsku – odbędą się one na terenie całej Polski.
Źródło: www.klubdiagnosty.pl

Przygotowaliśmy PLAKATY i ULOTKI związane z protestem, które każdy może pobrać i wydrukować.


Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w maju i czerwcu 2023 r. pod nazwą:

Rewolucyjne zmiany w systemie badań technicznych pojazdów"

Czytaj - Seminaria maj - czerwiec 2023