Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 


  

Karta zgłoszeniowa do pobrania - PDF

Pismo do pobrania - PDF 


 

Seminaria szkoleniowe 2018 r.

 


 

Krosno, dnia 19 stycznia 2018 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów

wg. rozdzielnika


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na mocy dyrektywy 2014/45/UE od 20 maja 2018 r. w Polsce powinny zostać wdrożone przepisy, które w znaczący sposób zmienią cały system związany z badaniami technicznymi pojazdów. Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów szkoleniowych pod nazwą:

„Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów”

Seminaria szkoleniowe zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu 2018 r., przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. z Łodzi.

W trakcie spotkań planujemy omówić następujące zagadnienia:

 1. Prowadzenie stacji kontroli pojazdów po wprowadzanych nowelizacjach ustawy – Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych, w tym łączenie okresowych i dodatkowych badań technicznych w oparciu o zespół kryteriów wprowadzonych do programu SKP PRO.
 2. Listopadowe wdrożenie systemu CEPiK 2.0, w tym omówienie stanowisk Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania SKP w trybie awaryjnym oraz w sprawie pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy. Wskażemy również jakie badania techniczne są ewidencjonowane w CEP i w rejestrze badań technicznych.
 3. Badanie techniczne po nowelizacji przepisów krok po kroku – prezentacja fragmentów opracowanego materiału filmowego.
 4. Badanie techniczne pojazdów z silnikiem elektrycznym – hybrydy.
 5. Badanie techniczne „quadów”.
 6. Badanie techniczne pojazdów specjalnych.
 7. Opinia prawna z dnia 08.01.2018 r. w sprawie poświadczenia wydanego przez TDT w przypadku przekształceń własnościowych podmiotu prowadzącego SKP.
 8. Badanie i ocena skuteczności układów hamulcowych w urządzeniach rolkowych - materiał przygotowany przez CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna.
 9. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. w kontekście cofania uprawnień diagnostom samochodowym.
 10. Zgłoszone uwagi do projektów aktów prawnych związanych z prowadzeniem SKP.
 11. Najnowsze stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa związane z badaniami technicznymi pojazdów.

Podczas każdego spotkania zapewniamy serwis kawowy i lunch - każdy uczestnik otrzyma również materiały informacyjne, notes oraz stosowny certyfikat.

Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą, mailem lub faxem w terminie wskazanym w karcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania, na które zapisali się jego uczestnicy, bez podania przyczyny. Załącznikiem do niniejszego pisma jest harmonogram i karta zgłoszeniowa zawierająca koszty uczestnictwa.

 

 

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes Zarządu Oddziału SITK RP w Krośnie

mgr inż Artur Sałata

Koordynator ds. SKP