Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Tematy omawiane podczas seminariów 

seminarialodz20242024-12-04 Łódź
 1. Ostatnie interwencje związane z badaniami technicznymi pojazdów.
 2. Zmiany przepisów, które na mocy art. 4 ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1720) wejdą życie 1 czerwca 2024 roku tj. badania techniczne poza stacjami kontroli pojazdów oraz badania techniczne co do zgodności z warunkami technicznymi samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych.
 3. Dodatkowe badanie techniczne w celu wskazania przebiegu pojazdu elektrycznego.
 4. Najnowsze informacje związane ze zmianą tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, w tym:
  • nasze rozmowy z posłami w dniu 8 lutego br,
  • udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa infrastruktury w dniu 20 marca br. (zbliżają się do końca prowadzone analizy w sprawie wydania nowego cennika).
  • udział w Senackiej Komisji Infrastruktury, która obradowała w dniu 3 kwietnia br.
  • nowy cennik i rodzaje badań. 
 5. Wdrożenie przepisów UE mające na celu podnoszenie świadomości środowisk związanych z systemem badań technicznych w temacie niezbędnych modernizacji oraz związanych z nimi inwestycji tj. utrzymania poziomu okresowych badań technicznych na poziomie adekwatnym do współczesnego poziomu zaawansowania technicznego przemysłu motoryzacyjnego - opracowane na przykładzie czterech urządzeń zdefiniowanych przez Dyrektywę 2014/45/UE oraz rekomendacje komisji w zakresie przeprowadzanych przez państwa członkowskie okresowych kontroli stanu technicznego:
  • miernika nacisku osi,
  • urządzenia rolkowego,
  • urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami,
  • licznika cząstek stałych. 
 6. Najnowsze plany związane z przyszłością Stacji Kontroli Pojazdów m.in.:
  • Identyfikacja pojazdu.
  • Udostępnienie i przekazanie danych.
  • Przekazanie danych odczytu licznika pojazdu po wymianie.
  • Usunięcie licznika pojazdu.
  • Pre-rejestracja pojazdu.
  • Weryfikacja i wydanie po zatrzymaniu elektronicznym DPR*.
  • Korekta danych.
  • Dane diagnosty i certyfikat. 
 7. Wystawianie zaświadczenia z wynikiem negatywnym. Czy należy określać w nim 14 dniowy termin na przeprowadzenie ponownego badania technicznego?
 8. Dodatkowe badania techniczne pojazdu bez tablic związane z rejestracją pojazdów. Opracowane na podstawie korzystnego rozstrzygnięcia wydanego przez SKO na rzecz diagnosty samochodowego.
  • Podstawa wydawania pozwoleń czasowych.
  • Identyfikacja i ustalanie danych pojazdu.