Monitorowanie certyfikatów i pomoc zdalna: OPIS+CENNIK (pobierz UPOWAŻNIENIE)

Infolinie:
- SUNRISE (kody aktywacyjne) 602 710 688 (08.00-16.00)
- HelpDesk CEPiK 42 253 54 54; 42 253 54 99
- czytniki kodów z 2DDR: 600 969 555

FAQ - zanim zadzwonisz
Infolinia SKP PRO (pn-pt):
505 859 439
(08.00-18.00)
502 301 240  - URLOP

Seminaria SITK RP z Krosna w maju i czerwcu 2023 r

Plakaty i ulotki związane z protestem

SKP PRO stan na dzień 2023-05-13 godz:16:50:

23.05.10.1217

Pakiet zawiera m.in.:
FISVAKT wersja: 23.05.10.885
AutoVIN wersja: 23.03.01
DataVIN wersja: 23.04.20
VIN katalog wersja: 22.09.22
(oznaczenie wersji jest widoczne na pasku tytułowym każdego programu)

WERSJE SIECIOWE:

przypominamy, że w Administracji SKP PRO, na głównym stanowisku punkty 25 i 25a powinny być WŁączone, na pozostałych - WYŁączone (szczegóły w pliku siec.txt).
Aktualizacja Pakietu SKP PRO jest możliwa na kilka sposobów, ale zalecamy korzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows.

Ważny komunikat SITK RP o/Krosno w sprawie protestów na stacjach kontroli pojazdów

UWAGA: jeśli na starcie SKP PRO pojawia się komunikat:
"Aplikacja wyłączy się za X DNI ponieważ uruchomiona wersja jest starsza niż pół roku. W celu zachowania pełnej zgodności z prawem i wytycznymi CEPIK - zainstaluj nowszą wersję pakietu",
należy bezzwłocznie zainstalować najnowszą wersję pakietu SKP PRO, ponieważ po przekroczeniu tego terminu program SKP PRO nie uruchomi się.
Aktualizacja Pakietu SKP PRO: zalecamy korzystanie z ikony "SKP aktualizacja" z Pulpitu Windows lub włączenie automatycznej aktualizacji (pkt.59) lub ręcznie z okna Administracji (sekcja XII > Sprawdź dostępność aktualizacji)

OZNACZENIE DIAGNOSTY
W związku z wprowadzeniem kontroli poprawności oznaczenia diagnosty, informujemy, iż poprawny numer uprawnień diagnosty powinien mieć postać: LLL/D/CCCC, gdzie LLL to 3-znakowy kod literowy, D - stałe oznaczenie dla diagnostów, CCCC to czterocyfrowy kod diagnosty.
Pojawienie się komunikatu "Nieprawidłowy numer uprawnień diagnosty w Administracji SKP PRO", świadczy o błędnie wprowadzonym oznaczeniu diagnosty(-ów) w Administracji SKP PRO w sekcji "V. DIAGNOŚCI I HASŁA"
W związku z wieloma pytaniami wyjaśniamy jak przebiega
WYKONANIE BADANIA Z PRZEJŚCIEM DO TRYBU AWARYJNEGO
1) po połączeniu z CEPIK pobieramy dane pojazdu i otwieramy badanie
2) wracamy do okna głównego i naciskamy klawisz "Rozłącz" (lewa strona okna głównego)
3) otwieramy okno badania "w trakcie" nie wychodząc z trybu awaryjnego
4) kończymy badanie w trybie awaryjnym
5) przy rozpoczynaniu następnego badania, po naciśnięciu klawisza "początek", wychodzimy z trybu awaryjnego i kontynuujemy od pkt.1
  
(UWAGA od aktualizacji z dnia 25.04.2023 możliwe jest bezpośrednie przełączenie się do trybu awaryjnego w oknie badania poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch klawiszy: Ctrl+A}
MASOWE WYSYŁANIE BADAŃ Z TRYBU AWARYJNEGO
1) po połączeniu z CEPIK otwieramy okno "dawno temu"
2) naciskamy klawisz "Wyślij w trybie awaryjnym"
3) po otwarciu okienka wyboru parametrów pojazdu, zostawiamy włączone pole "4"(numer podwozia-nadwozia-ramy) oraz zaznaczamy w dolnej części opcję "automatycznie przejdź dalej po 5 sekundach oczekiwania"
4) należy śledzić proces wysyłania nie ingerując w niego, chyba że wyświetli się monit o znalezieniu kilku pojazdów o zadanym numerze VIN - wtedy musimy dokonać wyboru
STAN LICZNIKA = 0
W związku z wieloma pytaniami odnośnie podawania stanu licznika = 0 (zero) otrzymaliśmy odpowiednią informację z CEPIK:
[...] Na chwilę obecną, zgodnie z dokumentacją, system CEP wymaga podania wartości licznika niezerową. W tym przypadku można podać wartość 1 (jeden).
W celu dopuszczenia wartości 0 konieczna była by zmiana założeń i implementacji zmian po akceptacji KPRM. Wnioski o zmianę w tym zakresie należy skierować bezpośrednio do KPRM na adres e-mail: buirocepik2.0@mc.gov.pl [...]
PRE-REJESTRACJA pojazdów o krótkich numerach VIN posiadających stare polskie dowody rejestracyjne lub wyrejestrowanych:
w związku z coraz większą ilością takich pojazdów (przyczep, ciągników, motocykli itd.) zgłaszających się do bt w stacjach kontroli, pojawił się problem niedostępności danych w bazie CEPIK. Nie należy takich pojazdów ponownie PRE-rejestrować. W dniu 17-10-2022 z biura Service Desk CEPIK otrzymaliśmy instrukcję postępowania w takich przypadkach:
[...]
1. SKP mogą używać pre-rejestracji TYLKO dla pojazdów zagranicznych. Jeżeli pojazd był zarejestrowany w Polsce to SKP nie ma podstaw ani merytorycznych, ani prawnych do przekazania pre-rejestracji takiego pojazdu.
2. W takim przypadku to Starosta przez funkcjonalność "Archiwum" może przekazać brakujący pojazd do CEP. To Starosta decyduje czy jest to ten sam pojazd, czy jest to inny pojazd i wtedy Starosta go wprowadza do systemu CEPiK. Dopiero gdy Starosta przekaże lub potwierdzi poprawność pojazdu w CEP, wtedy dopiero SKP może przekazać badanie.
[...]

Przekazać badanie, czyli wykonać pełną procedurę dla badania technicznego.
UWAGA: przypominamy, że w procesie PRE-rejestracji, markę pojazdu wybieramy z KATALOGU (nie wpisujemy "z ręki"). Jeśli w katalogu nie znajdujemy marki - zgłaszamy ten fakt do Starostwa, które musi złożyć odpowiednie zapotrzebowanie na markę w ITS. Pola: rodzaj, podrodzaj, przeznaczenie, przebieg, jednostka przebiegu muszą być wypełnione.
SKP zdalny dostęp: w związku z wyłączeniem w dniu 15.09.2021 obsługi dotychczasowej wersji zdalnej pomocy przez producenta (QuickSupport ver.15 <>TeamViewer ver.7-14) w celu aktualizacji tego oprogramowania należy wykonać aktualizację całego pakietu SKP PRO (ikona "SKP Aktualizacja" z Pulpitu Windows lub w Administracji SKP PRO pkt.59 uruchomić klawiszem "Sprawdź dostępność aktualizacji" i zatwierdzić aktualizację). Można pobrać nową wersję stąd: Aktulizacja SKP zdalny dostęp (po pobraniu należy uruchomić - konieczne może być zatwierdzanie licencji)

DEKLARACJE CEPIK - informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Departament zarządzania systemami - Biuro Programu CEPiK (informacja z dnia 02 stycznia 2021 roku):
"Ministerstwo Cyfryzacji zostało zniesione na podstawie rozporządzenia z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1730). Obszar cyfryzacji podlega obecnie pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W związku z powyższym sprawozdania z opłat ewidencyjnych proszę przesyłać przez ePUAP do KPRM Cyfryzacja. Skrytka ePUAP (/MAiC/SkrytkaESP) oraz adres (Królewska 27, 00-060 Warszawa) pozostają bez zmian". Instrukcja rozszerzona: kliknij tutaj >>>
Aby zapisać deklarację w pliku PDF z programu SKP PRO, należy odblokować pole w pkt.34c w Administracji SKP PRO. Plik deklaracji zapisuje się w podfolderze PlikiPDF - domyślnie: "C:\SKP 2002\PlikiPDF\Deklaracje 202x". Skrót do tego folderu powinien znajdować się na Pulpicie Windows (ikona: Pliki PDF)

W dniu 21.10.2020 CEPIK włączył pełną obsługę zwrotów wirtualnie zatrzymanych DR. Pełna funkcjonalność SKP PRO w tym zakresie jest dostępna od wersji 1197. Zwrotu dokumentu zatrzymanego wcześniej elektronicznie przez OKRD - po przeprowadzeniu badania technicznego lub dodatkowego badania technicznego odpowiedniego do zakresu stwierdzonych podczas zatrzymania usterek - dokonuje uprawniony diagnosta. Nie wszystkie wirtualne zatrzymania DR będą kończyły się zwrotem DR. Program SKP PRO automatycznie kwalifikuje określone formy zatrzymań do zwrotu po pozytywnym wyniku badania. Funkcja działa automatycznie. Jeśli w trakcie pobierania danych pojazdu do badania, otrzymamy z CEPIK informację o wirtualnym zatrzymaniu, wówczas podczas kończenia badania, program wyświetli komunikat z pytaniem, czy zapisać zwrot dokumentu. Diagnosta zawsze ma decydujący głos w tej sprawie. Zwrot jest możliwy w następujących przypadkach:
DICT097_PZP - Pojazd zagraża porządkowi ruchu (dla badania OKRESOWEGO lub DODATKOWEGO)
DICT097_WOS - Pojazd narusza wymagania ochrony środowiska (dla badania OKRESOWEGO lub DODATKOWEGO)
DICT097_BBT - Brak badań technicznych (tylko dla badania OKRESOWEGO)
DICT097_PZB - Zagrożenie bezpieczeństwa (dla badania OKRESOWEGO lub DODATKOWEGO)

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH Z OPROGRAMOWANIEM ENCARD
W związku z sygnałami o blokadach dostępu do kart starszego typu, od producenta kart, firmy CenCert otrzymaliśmy informację o ryzyku blokady kart wydawanych w pierwszym okresie obowiązywania CEPIK. W przypadku posiadania niżej opisanego modelu karty, zalecamy niezwłoczne zaopatrzenie się w nowszy model i wystąpienie o dodatkowy certyfikat SSL:

Karty procesorowe mają określoną żywotność. Po upływie kilku lat użytkowania może dojść do uszkodzenia karty (np. karta się blokuje albo "nie widać jej" w czytniku). Szczególne ryzyko wiąże się z kartami, które służą już przez dłuższy czas. Pomocą w sprawdzeniu, czy używana przez SKP karta jest stara, może być sprawdzenie modelu karty w programie Encard Zarządca kart. Jeśli karta jest modelu "Classic-t1", to na pewno jest już używana przez dłuższy czas, ponieważ model ten został kilka lat temu zastąpiony w dystrybucji modelem "IAS-ECC". 

Podsumowując - jeśli SKP używa karty "Classic-t1", to znaczy, że ta karta jest już używana dość długo i jest podwyższone ryzyko awarii. Karta może być dalej używana, ale zdecydowanie zalecamy posiadanie przez SKP karty zapasowej, nowszej, przygotowanej do pracy (wyposażonej w certyfikat z MSWiA). Dla nowszych kart, "IAS-ECC", również zalecamy posiadanie przez SKP zapasowej karty, ponieważ karta jest kluczowym elementem infrastruktury, a koszt karty jest nieporównywalny z kosztami ewentualnego przestoju stacji.
Ze swojej strony oferujemy czytniki innego typu: CryptoCertum MINI USB. Są to urządzenia wielkości pendrive'a ze zintegrowaną wewnętrzną kartą kryptograficzną wielkości karty SIM. Jego zaletą jest zwarta obudowa uniemożliwiająca zanieczyszczenie karty lub czytnika. Zamówienia można kierować na numery 42 673 48 14 lub nasze infolinie (telefony powyżej).

PRE-rejestracja: w związku z wieloma interpretacjami definicji PRE-rejestracji, informujemy, iż PRE-rejestracja jest to proces polegający na zgłoszeniu pojazdu do systemu CEPIK. PRE-rejestrację może wykonać każdy podmiot uprawniony do zapisu danych w systemie CEPIK (np. urząd celny, ubezpieczyciel, policja, wydział komunikacji itd). Zwracamy uwagę na fakt, iż PRE-rejestracja nie jest tożsama z pierwszym badaniem technicznym (np. pojazdu sprowadzonego z zagranicy). Dlatego prosimy podczas procesu otwierania nowego badania technicznego, ZAWSZE rozpoczynać od wyszukania pojazdu w bazie CEPIK wg numeru VIN. Niezależnie od tego, czy pojazd jest, był lub nie był nigdy zarejestrowany w Polsce.
Komunikat: " Nie znaleziono SKP w bazie danych (numer podmiotu w ewidencji ..." oznacza błąd po stronie systemu certyfikacyjnego. W większości przypadków, do końca danego dnia wysyłanie badań do systemu CEPIK będzie niemożliwe (pobieranie danych pojazdów działa poprawnie). Następnego dnia od rana wszystko powinno działać poprawnie. Zaległe badania wysyłamy z okienka "dawno temu" klawisz: <Tryb awaryjny> lub < Wyślij do CEPiK>.
WERYFIKACJA I PRZEBUDOWA: jeśli z jakiegoś powodu następuje "zmrożenie" ekranu, program wygląda jakby się zawiesił, nie ma możliwości zakończenia bt, itp. - proszę wykonać proces "Weryfikacji i przebudowy" używając odpowiedniego klawisza w oknie Administracji. Prosimy pamiętać o konieczności ustawienia zgodności uruchamiania w trybie administratora systemu Windows - identycznie jak to ma miejsce w przypadku SKP PRO (jeśli uruchamianie SKP PRO jest ustawione w trybie administratora, program "paradox.exe" w podfolderze: "PdxHeader" też MUSI być ustawiony do pracy w takim trybie.  Z pewnością w większości przypadków pomoże to naprawić problem. Po naciśnięciu klawisza "Weryfikacja i przebudowa" należy zatwierdzić bieżący rocznik i poczekać na zakończenie procesu. Na koniec należy ponownie uruchomić program SKP PRO i sprawdzić zapisy w Rejestrze SKP ("dawno temu").
DEKLARACJE CEPIK - informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Departament zarządzania systemami - Wydział Programu CEPiK z dnia 06 listopada 2020 roku
Szanowni Państwo,
na mocy art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.), do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) został dodany art. 80d ust. 3aa, zgodnie z którym sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Na stronie www.gov.pl (poniżej link) została udostępniona usługa 
https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow
umożliwiająca przekazanie sprawozdania w postaci elektronicznej.

Należy pobrać elektroniczny formularz, uzupełnić dokument danymi (tak jak dotychczas wypełniany był dokument papierowy) zgodnie z dotychczasowymi zasadami i podpisać go:
profilem zaufanym albo
podpisem kwalifikowanym albo
podpisem osobistym
Podpisane sprawozdanie należy wysłać/przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP /MAiC/SkrytkaESP jako załącznik do „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” udostępnionego na elektronicznej Platformie Usług Publicznych.

INSTRUKCJA:
Krok 1. Wejdź na poniższy link:
https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow

Krok 2. Wejdź w sekcję „Jak wypełnić elektroniczny formularz” i pobierz formularz sprawozdania, który chcesz wypełnić. Formularz zapisz na swoim komputerze, wypełnij go i podpisz.
!!! Uwaga - jeśli sprawozdanie podpisujesz profilem zaufanym możesz to zrobić za pomocą podpisywarki (kliknij „tutaj” w pkt. 1 sekcji „Jak wypełnić elektroniczny formularz”).

Krok 3. Jeśli podpisałeś już swoje sprawozdanie przejdź teraz na ePUAP, możesz to zrobić wpisując w przeglądarkę podany adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw - wybierz sekcję sprawy ogólne, po kliknięciu w pisma ogólne pojawi się katalog pism – wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego i kliknij „załatw sprawę” - zostaniesz przekierowany do strony logowania na ePUAP.

Krok 4. Zaloguj się, a następnie wypełnij formularz pisma ogólnego – pamiętaj aby wybierając urząd, do którego kierujesz pismo wpisać nazwę byłego Urzędu: Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
a. W polu rodzaj pisma wybierz „Inne pismo”
b. W polu inny rodzaj pisma wpisz „Sprawozdanie”
c. W polu tytuł pisma wpisz „Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej” – rekomendujemy, aby dodać również w tytule jaki podmiot składa sprawozdanie (np. SKP)
d. Załącz podpisany wcześniej dokument ładując plik z dysku i kliknij „dalej”
e. Podpisz pismo ogólne, a następnie wyślij –pismo trafi na skrzynkę ePUAP /MAiC/SkrytkaESP
f. Po wysłaniu pisma wraz z załącznikiem na Państwa skrzynkę odbiorczą ePUAP lub na adres mailowy przyjdzie UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.
Przypominamy (p. www.japa.com.pl: 2016-07-01 i 2014-12-20), że program antywirusowy AVAST FREE może powodować uszkodzenie programu SKP PRO blokując zapis danych konfiguracyjnych do pliku na dysku lokalnym. W celu naprawy problemu należy skonfigurować wykluczenia ze skanowania dla folderu z oprogramowaniem, domyślnie: C:\SKP 2002 (w wersji sieciowej wykluczenie powinno dotyczyć również folderu serwera).

USTAWIENIA SYSTEMU WINDOWS

CERTYFIKATY (instrukcja instalacji i rejestracji)

CERTYFIKATY CEPIK (instrukcja instalacji i rejestracji CEPIK)

certyfikat urzędu (ważny do 2027.10.27: instalować w magazynie "Zaufane główne urzędy certyfikacji")