Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracę



Oświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na List Otwarty z dnia 26 kwietnia 2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo Senatora RP do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojących praktyk TDT z dnia 3 kwietnia 2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Seminaria szkoleniowe SITK RP o/Krosno - z uwagi na duże zainteresowanie organizowanymi seminariami szkoleniowymi pod nazwą "ZMIANY W SYSTEMIE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW" informujemy, że rejestracja uczestników w każdym miejscu rozpocznie się od godz. 8:00. Ponadto do udziału w seminariach szkoleniowych w kolejnych terminach zapraszam przedstawicieli SKP, którzy z różnych względów nie mogli przybyć w marcu br.

Przekazujemy treść Listu Otwartego wystosowanego przez Redakcje Kwartalnika Towary Niebezpieczne (Bezpieczeństwo w Logistyce) do Premiera Rządu RP oraz Parlamentarzystów w sprawie niepokojących praktyk TDT i budzących wątpliwości co do ich celowości prac legislacyjnych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


UWAGA!

Z przyczyn od nas niezależnych seminarium szkoleniowe organizowane SITK RP oddział Krosno w dniu 23.03.2018 r. w Dobieszkowie k. Łodzi zostało przeniesione do Pabianic - Willa Impresja ul. Żeromskiego 20A

Z powyższych względów spotkanie rozpocznie się z opóźnieniem ok. godziny 10.00

Ze względu na duże zainteresowanie czas rejestracji nie ulega zmianie. Zapraszamy od godziny 8.30

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 marca 2018 r.

czytaj Projekty aktów prawnych - Ustawy


Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rezygnacji tworzenia Centrów Badań Transportowego Dozoru Technicznego, w tym powstawania rządowych stacji TDT.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Zapraszamy do zapoznania się z pismem skierowanym do organów administracji rządowej:

  • w kontekście przepisów mających wejść w życie dnia 20 maja 2018 r. wraz z udzielona odpowiedzią. 
  • w sprawie klasyfikacji pojazdów. 

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

Szczegóły zostaną omówione podczas organizowanych seminariów szkoleniowych w marcu i kwietniu 2018 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Szanowni Państwo,

Wszyscy, mimo wielu trudności, przebrnęliśmy przez etap dotyczący podłączenia stacji kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0. Dokonane wdrożenie uzależnia wykonywanie niektórych procesów zgodnie np. z słownikami udostępnianymi przez MC/COI – żaden z producentów nie ma wpływu na ich zawartość. Oprócz wdrożenia systemu CEP, zmianie uległy również inne przepisy związane z pracą diagnostów samochodowych, o czym poczytać można na www.forumdiagnostow.pl . Szeroki zakres materiałów na ten temat zamieszczony jest na stronie www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl, jednak część zagadnień przedstawione będzie jedynie podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przez SITK RP O/Krosno w marcu i kwietniu 2018 r. (harmonogram i tematyka zamieszczona jest na wymienionych stronach).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wdrożenie CEP wymusiło na diagnostach samochodowych wykonywanie badań technicznych, dla których nowych reguł postępowania nie określono, a muszą być przeprowadzane i dokumentowane tak, jak było przedstawiane w poprzednich latach na spotkaniach organizowanych przez SITK RP O/Krosno.

Ważnym elementem funkcjonowania każdej stacji kontroli pojazdów jest wybór programu zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo diagnoście samochodowemu. Działania podejmowane przez producenta programu SKP PRO firmę JaPa w zakresie poprawiania jego funkcjonalności przed i po wdrożeniu CEPiK 2.0 powodują, że użytkowany od 17 lat program SKP PRO stał się w końcu programem o najlepszych walorach użytkowych w swojej branży, który jako jedyny od wielu lat pozwala prowadzić dokumentację na stacjach kontroli pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2018 została zmieniona nazwa ulicy siedziby firmy „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki. W związku z dokonaną zmianą w dniu 29 stycznia 2018 r w CEIDG faktury są i będą wystawiane z nową nazwą ulicy. Korespondencję najlepiej wysyłać na skrytkę pocztową – szczegóły w załączniku.

Wszystkim dziękuję za okazaną cierpliwość i pomoc w związku z pracami integracyjnymi systemu CEPiK 2.0.


Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów szkoleniowych pod nazwą:

„Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów”

 

czytaj - Seminaria szkoleniowe 2018 r.