Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Uzasadnienie do Wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach.

czytaj Wyrok wraz z uzasadnieniem


Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie - Demontaż atrybutów w pojeździe a wpisy w dowodach rejestracyjnych

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pisma do Prezesa Rady Ministrów w sprawie małych jednorzędowych tablic rejestracyjnych oraz w sprawie dodatkowych wpisów w adnotacjach urzędowych dowodów rejestracyjnych

czytaj Wyjaśnianie spraw


W związku z otrzymaniem odpowiedzi z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na pismo z dnia 23 maja br. do Prezydenta RP informuję, że ...

czytaj Wyjaśnianie spraw


Pismo w sprawie okresowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust.3 wraz z odpowiedzią wysłaną do Stacji Kontroli Pojazdów.  

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach

czytaj Orzeczenie


 

Oświadczenie blogera nakazane wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy.

czytaj Oświadczenie


 

W związku z sygnałami od diagnostów samochodowych w sprawie odmiennych stanowisk przeprowadzania dodatkowego badania technicznego (VAT, PIT, CIT) po nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., postanowiliśmy udostępnić poniższe materiały. Polecam w szczególności tym organom nadzoru, które wydały już zalecenia.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

W związku z sygnałami od diagnostów samochodowych w sprawie odmiennych stanowisk, aby w przypadku małych tablic badanie techniczne pojazdu kończyć z wynikiem pozytywnym i przedłużać dopuszczanie pojazdów do ruch drogowego albo nie przywiązywać do tego zagadnienia jakiejkolwiek uwagi, postanowiliśmy udostępnić poniższe materiały. Polecam w szczególności tym organom nadzoru, które wydały już zalecenia.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Pismo wysłane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Nowelizacja ustawy - Kodeks karny, w sprawie nadania nowego brzmienia artykułowi 306a dotyczącemu karania osób, które zmieniają wskazania drogomierza lub ingerują w prawidłowość jego pomiaru.

czytaj Wyjaśnianie spraw