Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Pismo SITK RP o/Krosno skierowane do posłów na Sejm RP w sprawie odrzucenia wyjątkowo kontrowersyjnego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

czytaj Wyjaśnianie spraw


Korespondencja do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z załącznikami przesłana przez Grzegorza Krzemienieckiego po posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 04 grudnia 2018 r. 

czytaj Forum

czytaj Projekty ustaw


Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) – kontynuacja.

Posiedzenie z udziałem Artura Sałaty SITK RP o/Krosno oraz Grzegorza Krzemienieckiego

czytaj Wyjaśnianie spraw


W dniu 30 listopada 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie w celu omówienia głównych założeń ...

czytaj CEPIK


 

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

czytaj Wyjaśnianie spraw


Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów proponowane przez rząd w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985)

czytaj Wyjaśnianie spraw


 
Informacja o sytuacji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w świetle rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) wraz z omówieniem wyników konsultacji tego projektu
 

Pismo do Rzecznika MŚP w sprawie wprowadzania w pojazdach przed pierwszą ich rejestracją na terytorium Polski zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodach rejestracyjnych, których efektem jest niezgodny stan faktyczny pojazdów z zagranicznymi dowodami rejestracyjnymi

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Opinia prawna z dnia 25.10.2018 r. w sprawie dodatkowego badania technicznego pojazdu, który został przystosowany do spełnienia wymagań technicznych stawianych „TAXI”, w tym wpisywanie terminów następnego badania technicznego, wpisywanie i wykreślanie adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym.

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.

czytaj - Opinie prawne 2018 r.


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - druk nr 2985

Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

więcej...